Duyurular

Yeni bir kitap çıktı: Çağ ve Hakikat René Guénon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar (Kubbealtı neşr.), Yazarı Prof. Mustafa Tahralı.

René Guénon (1886-1951) İslam, Hint ve Çin tasavvuf doktrinlerini entelektüel seviyede ele alan ve modern dünyayı her yönüyle tenkit eden görüşleriyle tanınan Fransız mutasavvıf ve mütefekkiridir.

Guénon'un eserleri 1979'da sonra dilimize çevrilmeye başladı. Kitaplarından bazıları şunlardır: Modern Dünyanın Bunalımı, Doğu ve Batı, Ruhçu Yanılgı, Niceliğin Egemenliği, Manevi İlimlere Giriş.
Devamını okumak için tıklayınız.