Duyurular

Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma ve Değerlendirme kursunda Rik'a ve Dîvânî derslerimiz yaz boyunca devam etti. Orhan Sakin Hocamızın verdiği derslere katılım çok aktif. Her yaş ve meslekten öğrencimiz var. Mîmarlar, târih öğrencileri, edebiyatçılar, ev hanımları, öğretmenler. Bilgiden istifâde etmenin hiç bir engeli olmadığını bu dönem yeniden öğrendik...Sizi de aramıza bekleriz...