MEKTUPLAR 7

  • MEKTUPLAR 7
  • Yazar: Haz: AYSEL YÜKSEL-ZEYNEP ULUANT
  • ISBN: 978-605-4750-31-3
  • Sayfa: 846
  • Boyut: 16,5 X 21.5 cm
  • İlk Yayın Tarihi: 2017
  • Son Baskı: 1.Baskı
  • Fiyat:
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Allah müsebbibü’l-esbabdır, yâni sebepler yaratan Tanrıdır. Bizim yalana dolana ihtiyâcımız yok. O istediği anda öyle kurtarıcı sebepler halk eder ki akıllar hayretle durur. Eğer kurtulman murâd-ı ilâhî ise gerçek sebebi O versin. Biz meşrû esbâbına tevessül ederiz. Bizim arzumuz O’nun murâdına muvâfık ise olur. Nitekim İsmâil Hakkı Bey ile iâde-i muhâkeme husûsunda bir hayli didiştik. Netîcenin ne olacağını gene sâhip bilir. Bence müddeiumûmî bey meşrû bir sebep olarak seni kurtarmaya bakarsa minnettar olurum. Yoksa zâten sen haram lokma yiyip bünyen kabul etmediği gibi, haram kurtuluşunu da mânevî bünyen hazmetmez. Şunu bil ki Allah’ım her zaman senin yardımcın, korkma ve üzülme.