Kurslar Tezhip

  • Tezhip

  • Hoca : Nur N. Azeimnezhad
  • Süresi : 8 Ay
  • Dönem : 05.10.2019-18.04.2020 32 hafta
  • Gün / Saat : Cumartesi: 10.00-14.00
  • Ücret : 1250 TL/ 8 Aylık dönem World ve Bonus karta 8 taksit
Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Tezhip Nakışhânesi’nde çalışmalar, 1971 yılı Nisan ayında 30 öğrenci ile Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver ve asistanları Âzâde Akar, Gülbün Ünver Mesara, Tülây Tozanlı Ölez tarafından başlatılmış, daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) emekli hocalarından Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt rehberliğinde devam etmiştir. Bu hocalardan aldıkları feyz ile yetişen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Çiçek Derman ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Dr.İnci Ayan Birol, hocalarından gördükleri gibi “İlmin ve san’atın zekâtı vermektir” anlayışıyla, cumartesi günlerini bu hizmete ayırarak tezhip derslerini yürütmüşlerdir.

1999 yılından îtibâren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr.Gülnur Duran, hocaları tarafından kendisine verilen emâneti teslim almış, hâlen de tezhip derslerini gönüllü olarak, yardımcıları Nur Akyazıcı Azeimnezhat ve Esra Karaduman ile birlikte devam ettirmektedir.

Kubbealtı Tezhip Nakışhânesi kırk yıllık sürede yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açmış, araştırma gezileri ve sohbetler yapmış, pekçok kursiyere tezhip sanatı sertifikası vermiştir. Kuruluşundan bugüne tezhip sanatını gençlerimize sevdirmenin yanısıra, müzehhip icâzetini hak eden kabiliyetli sanatkârlar ve hocalarından aldıkları emâneti, bir sonraki nesillere aktarma görevini üstlenmiş hocalar yetiştirmiştir. Bunlardan bâzıları

Dr.İnci Ayan Birol Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi, Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi

Prof.Dr.Çiçek Derman Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi

Prof.Dr.Ayşe Üstün Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Yrd.Doç.Dr.Gülnur Duran Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi

Öğr.Gör.Arzu Tozlu Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı

Nur Nevin Azeimnezhad

1994-1998 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür Ana Sanat dalından mezun oldu. Öğrenimi sırasında Prof. Dr. Çiçek Derman, Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan Birol, Prof. h.c. Uğur Derman, Prof. Dr. Muhittin Serin, Prof. Dr. Erol Eti, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran hocalarının derslerine devam etti.

1999 yılında hocası Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan Birol başkanlığında kurulan Grup Nokta'nın kurucu üyesidir. Hâlen Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nda tezhip dersleri vermektedir. 2006 yılında Katar devletinin Mushaf yarışmasında derece almış, eseri basılmaya lâyık görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergiye katılmıştır. Özel koleksiyonlarda eserleri vardır. Sanat çalışmalarına özel atölyesinde devam etmektedir.

Tezhip Kursu fotoğraf galerisi için tıklayınız.