Kurslar Klasik Kemençe

  • Klasik Kemençe

  • Hoca : Aslıhan Özel
  • Süresi :
  • Dönem : Ekim 2018'de başlayacaktır
  • Gün / Saat :
  • Ücret :

Derslerimiz Aslıhan Eruzun Özel tarafından verilmektedir.

ASLIHAN ERUZUN ÖZEL

İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1984-1990 yılları arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın Çalgı Eğitim Bölümü’nde, lisans eğitimini ise 1990-1994 yılları arasında aynı Kompozisyon Bölümü’nde tamamladı. Üç telli klasik kemençe derslerini İhsan Özgen’den aldı. Aynı okulun çeşitli bölümlerinde üç telli klasik kemençe dersleri verdi. 1997 yılında Tanburi Cemil Bey’in Kemençe İle Eser İcrası Üzerine Bir Çalışma (İcra-Nota Farklılığı) konulu yüksek lisans tezini tamamladı, 2007 yılında

Üç Telli Kemençenin Eğitimine İlişkin Bir Yöntem konulu sanatta yeterlilik tezi ile akademik çalışmalarına başladı. Çeşitli müzik topluluk ve orkestralarla yurtiçinde ve yurtdışında pek çok konser, festival, radyo ve TV programlarına katıldı. 2000 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akademik görevlerine ve mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Kursun verildiği yer: İstanbul Fetih Cemiyeti