Kurslar Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma ve Değerlendirme

  • Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma ve Değerlendirme

  • Hoca : Orhan Sakin
  • Süresi : 8 Hafta
  • Dönem : 1 Temmuz 2017- 2 Eylül 2017
  • Gün / Saat : Cumartesi 11.00-13.00 / 2 Saat
  • Ücret : 300 TL Kur/8 Hafta

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ OKUMA VE DEĞERLENDİRME SEMİNERLERİ

(PALEOGRAFYA VE DİPLOMATİK)

 Vakfımız tarafından Osmanlı arşiv belgelerinin okunması ve çözümlenmesine yönelik seminerler düzenlenmiştir. Seminerlerde, Osmanlı arşiv belgeleri; belgelerin hazırlanışı, türleri, yazı cinsleri, dili, târihi gelişimi, târihlenmesi ve çözümleri anlatılacaktır. 

 1. Kur: Hatt-ı hümâyunlar ve Tanzîmat Sonrası Arşiv Belgeleri (Nesih-Rik'a):

Bu kurda, klasik dönem belgelerinden Hatt-ı hümâyunlar ve telhisler ile Tanzîmat sonrası belgelerinden irâdeler ve arz tezkireleri üzerinde durulacaktır. Tanzîmat sonrası resmî yazışmalarda kullanılan rik'a yazısı, belgelerin diplomatik özellikleri ile birlikte öğrenilecektir. Gramer bilgilerinin eksikleri itmam edilecektir.

2. Kur: Klasik Dönem Osmanlı Arşiv Belgeleri (Dîvânî)

Tanzîmat öncesine âit belge türlerinin (Ferman, Berat, Buyuruldu, Tezkire) diplomatiği ve metin okumaları ve çözümlemeleri yapılacaktır. Gramer bilgileri takviye edilecektir. 

 Dikkat: Kayıt yaptırmak isteyenlerin, matbu (nesih) Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyabiliyor olmaları gerekmektedir.