Kurslar Klasik Mûsikîmizin Kaynakları-Edvâr Seminerleri

  • Klasik Mûsikîmizin Kaynakları-Edvâr Seminerleri

  • Hoca : Muhammed Hüseynî
  • Süresi : 5 Hafta
  • Dönem :
  • Gün / Saat :
  • Ücret :

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda Îranlı araştırmacı Muhammed Hüseynî tarafından Klasik Türk Mûsikîsinin Kaynakları-Edvar dersleri verilecektir.

Kurs boyunca mûsikî sâhasında telif edilen önemli eserler üzerinde çalışılacak; kronolojik bir sıra ile 7.- 11. yüzyıllar arasında İshak Mavsilî’den İbn-i Zeyle’ye, 13. yüzyılda Safiyüddin Urmevî’ye, ardından gelen dönemlerde Abdülkādir Merâgî ve sonrasında telif edilen Farsça, Arapça ve Türkçe mûsikî risâlelerine kadar geniş bir yelpâzede mûsikî edvarları incelenecek; basitten karmaşığa mûsikî teorileri işlenecektir.

Yapılacağı yer: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı