Kurslar UZAKTAN EĞİTİM - OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ-1 (VEZİNLER)

  • UZAKTAN EĞİTİM - OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ-1 (VEZİNLER)

  • Hoca : İpek Dağlıoğlu
  • Süresi : 4 hafta/ 8 Zoom oturumu
  • Dönem : 14 Temmuz / 21 Temmuz /28 Temmuz/ 4 Ağustos 2020
  • Gün / Saat : Her Salı 18.30-20.00 arası
  • Ücret : Toplam 200 TL (Her oturum ücreti 25 TL)
Derslerimizde Osmanlı Türkçesinde en sık kullanılan Arapça vezinler işlenecektir. Prof. Dr. Hayati Develi'nin Osmanlı Türkçesi Grameri kitabının kaynak olacağı derslerimize, Türk Dili ve Edebiyatı ile Târih bölümü öğrencileri başta olmak üzere Osmanlı Türkçesine ilgi duyan ama bu konuları öğrenmekte zorlanan herkes katılabilir.

Derse katılımın ön şartı Arap harflerini tanıyor ve yavaş da olsa matbu metinleri okuyabiliyor olmaktır.

Her dersin sonunda talik yazılı kitabeler çözümlenecektir.

DERS İÇERİĞİMİZ
Arapça kelimelerin veznini nasıl buluruz?
Arapça kelimelerde çokluk (tesniye-cem-salim- mükesser çokluklar) nasıldır?
Sülasi mücerred masdarlar nelerdir? 
İsm-i fâ'il, ism-i mefûl  nedir?  
Mezidünfih (Kıyâsî) masdarlar nelerdir? Nasıl ezberlenir?
Sıfat-ı müşebbehe nedir?
İsmi-i tafdîl nedir?
ism-i tasgîr nedir?
Mübalağa-yı fâ'il nedir?
İsm-i zaman, mekan, âlet vezinleri nelerdir?
İlletli kelimeler zihne nasıl kodlanabilir?

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfında Osmanlı Türkçesi dersleri uzaktan eğitimle devam etmektedir. Derslerin internet üzerinden canlı olarak yapıldığı bu sistemde Zoom Video Konferans programı kullanılmaktadır. Sınıf ortamında yüzyüze Osmanlı Türkçesi derslerini yıllardır devam ettiren vakfımız önümüzdeki süreçte derslerini uzaktan eğitimle devam ettirebilecek altyapı ve eğitim materyaline sahiptir.

Öğrencilerin önceden belirlenen saatte, internete bağlanabildikleri her yerde derse devam edebildikleri Kubbealtı Uzaktan Eğitim programında, eğitim materyalleri öğrencinin ekranına yansıtılır. Dersler etkileşimli ve katılımcı odaklı olduğu için öğrenim başarısı çok yüksektir.

Dersler başlamadan önce katılımcıların, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarına Zoom Video Konferans programını indirmiş olması gerekmektedir.

Programı güvenli indirmek için zoom.us/download adresini kullanınız.

İpek Dağlıoğlu kimdir?

Osmanlı Türkçesi kursu kapsamında sınavlarınıza yönelik özel dersler de talep edebilirsiniz.

İpek Dağlıoğlu: 1977 yılında İstanbul, Fâtih'te doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde "Şükrullah El-Amasyavî'nin Behçeti't-Tevârîh'inin Mustafa El-Fârisî Çevirisi" başlıklı teziyle tamamladı. Aynı üniversitede Türk Dili konusunda doktorasına devam eden İpek Dağlıoğlu, 8 yıldır Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde de Osmanlı Türkçesi dersleri vermektedir. İpek Dağlıoğlu'nun bir de "Osmanlı Türkçesi Seçme Metinler" adında yayımlanmış kitabı bulunmaktadır.

KURS VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN KUBBEALTI VAKFI’NIN BANKA HESAP BİLGİLERİ:

TR54 0006 2000 0440 0006 2987 09

Garanti Bankası Çemberlitaş Kubbealtı İktisadi İşletmesi

Önemli Not: Açıklama bölümüne kayıt olmak istediğiniz dersin adını açık bir şekilde yazmayı; ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu 0534 766 23 56'ya Whatsapp ile göndermeyi unutmayınız.