Kurslar Osmanlı Arşiv Belgeleri(Rik'a) Okuma ve Değerlendirme

  • Osmanlı Arşiv Belgeleri(Rik'a) Okuma ve Değerlendirme

  • Hoca : Orhan Sâkin
  • Süresi : 16 Hafta
  • Dönem : 05.10.2019-18.01.2020 I. DÖNEM 01.02.2020-18.04.2020 II. DÖNEM
  • Gün / Saat : 13.00-15.00-Cmt
  • Ücret : 650 TL/16 Hafta

1999 senesinde başlayan Osmanlı Türkçesi kurslarında Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin okunması, kelimelerin telaffuz ve anlamları ile gramer kaideleri öğretilmektedir. Kurslar, işlenen konularla ilgili etraflı, edebî, târihî, ve kültürel bilgilerin verildiği seminerler hâlinde yapılmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kursları başlangıç ve ilerletme olmak üzere iki ayrı kurs olarak verilmektedir.

Orhan Sakin

1960 yılında Yozgat’ta doğdu. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde (Ortaçağ Tarihi) yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman ve idareci olarak çalışmaktadır. Osmanlı Türkçesi, arşiv belgeleri, Türkmenler, nüfus ve etnik yapı konuları başta olmak üzere, Osmanlı tarihiyle ilgili çeşitli çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.