Kurslar Osmanlı Türkçesi-İlerletme

  • Osmanlı Türkçesi-İlerletme

  • Hoca : Dursun Gürlek
  • Süresi :
  • Dönem : Ekim 2018'de başlayacaktır
  • Gün / Saat :
  • Ücret :

1999 senesinde başlayan Osmanlı Türkçesi kurslarında Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin okunması, kelimelerin telaffuz ve anlamları ile gramer kaideleri öğretilmektedir. Kurslar, işlenen konularla ilgili etraflı, edebî, târihî, ve kültürel bilgilerin verildiği seminerler hâlinde yapılmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kursları başlangıç ve ilerletme olmak üzere iki ayrı kurs olarak verilmektedir. İlerletme kursu hocası kültür târihçisi ve yazar Dursun Gürlek'tir

Dursun Gürlek:

1952 yılında Tokat’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamladı. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Günaydın gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Bir süre muhtelif okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. Biyografi araştırmaları ve çeşitli makaleleri Meşale, İnanç, Milli Kültür, Türk Edebiyatı, Kültür Dünyası ve Kubbealtı gibi dergilerde yayınladı. Tarih ve Düşünce dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bu dergide neşrettiği “Kırkambar” ve “Ayaklı Kütüphanelerm” başlığı altındaki yazılarıyla dikkat çekti. Osmanlı Târihi, Şark Klasikleri ve biyografi sâhasındaki çalışmaları halen devam etmektedir.

Sohbet Tadında, Muhabbet Ateşi, Dersaâdet'te Bayram Sabahları, Dersaâdet'te Ramazan Akşamları, Çınaraltı Kitap Sohbetleri, Mâziye Bir Bakıver, Karınca Huzura Varınca, Çınaraltı Sohbetleri, Ayaklı Kütüphâneler, Kültür Dünyâmızdan Manzaralar, Tebessüm ve Tefekkür isimli yayımlanmış eserleri vardır.Ayrıca Osmanlı Zaferleri, Osmanlı Kumandanları, Köprülüler, Banu Cihan, Tutiname, Sünusiler, İlim ve İrâde, İbrâhim Aleyhisselam, Âmak-ı Hayal eserleri arasındadır.