Kurslar Farsça

  • Farsça

  • Hoca : Mîlad Selmânî
  • Süresi : 8 Ay
  • Dönem : 05.10.2017-23.11.2017 I. Kur 30.11.2017-18.01.2018 II. Kur 25.01.2018-15.03.2018 III. Kur 22.03.2018-10.05.2018 IV. Kur
  • Gün / Saat : 16.00-18.00 Perşembe
  • Ücret : 300/KUR 8 hafta

Kursumuz Milad Salmâni tarafından verilmektedir.

Kursumuzda Farsça gramer kaideleri ve günlük konuşma öğretilmektedir.

Milad Salmani

1988 yılında İran'ın Urmiye kentinde doğdu. 2010 yılında Tahran, Allâme-i Tabâtabâî Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümününden mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2015 yılında “Şeyh Mustafa Bin Şeyh Yusuf’un Fetih Sûresi Tefsiri (Metin-Günümüz Türkçesine Çeviri-İnceleme-Sözlük) başlıklı yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde tamamladı. Akademik hayatını hâlen İstanbul Üniversitesi, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yaparak devam ettirmektedir. Kubbealtı Akademisi’nde Farsça dersler veren Milad Salmani’nin Farsçaya ve Türkçeye yaptığı çeşitli çevirileri de yayınlanmıştır.