AYVERDİ ENSTİTÜSÜ

AYVERDİ ENSTİTÜSÜ SÂMİHA AYVERDİ ARŞİV DÖKÜMÜ

BASINDA SÂMİHA AYVERDİ-HAYATI-EDEBÎ ŞAHSİYETİ-ESERLERİ

HAZİRAN 1942, AYVERDİ (SEMİHA), AYIN BİBLİYOGRAFYASI 21 HAZİRAN 1942, BİR KADIN MUHARRİR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SON TELGRAF 11 OCAK 1943, MİSTİK EDEBİYATTA BİR ŞAHESER ‘’YOLCU NEREYE GİDİYORSUN?’’, REFİ’ CEVAD ULUNAY, YENİ SABAH

1 MART 1944, GENÇ BİR KADIN ROMANCIMIZ SEMİHA AYVERDİ, NEZİHE ARAZ, TÜRK KADINI

30 AĞUSTOS 1944, SÂMİHA AYVERDİ’NİN HİKÂYELERİ ve ROMANLARI: AŞK BUDUR-BATMIYAN GÜN-MABEDDE BİR GECE-ATEŞ AĞACI-YAŞAYAN ÖLÜ-İNSAN ve ŞEYTAN-SON MENZİL-YOLCU NEREYE GİDİYORSUN, M. BEHÇET YAZAR, SON TELGRAF

25 KASIM 1944, BİR MİSTİK EDEBİYAT NÜMUNESİ, (REFİ’ CEVAD) ULUNAY, YENİ SABAH

14 TEMMUZ 1949, KIYMETLİ ROMANCIMIZ SAMİHA AYVERDİ DİYOR Kİ:, (FERİDUN) KANDEMİR, EDEBİYAT ÂLEMİ,

10 EYLÜL 1949, MAZİYE EĞİLEN BİR SAN’ATKÂR, ŞEHBAL AYGEN, HER HAFTA

20 OCAK 1950, KADIN ROMANLARI ARASINDA, ADİLE AYDA, CUMHURİYET

HAZİRAN 1950, KADIN ROMANCILARIMIZ, MUVAFFAK SAMİ ONAT, SAN’AT MECMÛASI

KEN’AN RİFÂÎ ve YİRMİNCİ ASRIN IŞIĞINDA MÜSLÜMANLIK, İNKILÂP KİTABEVİ

2 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ, Dr. CAHİT TANYOL, YENİ SABAH

3 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ, CEVDET PERİN, HAFTA

5 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ ve YİRMİNCİ ASRIN IŞIĞINDA MÜSLÜMANLIK, CEVDET PERİN, İSTANBUL EKSPRES

5 KASIM 1951, BİR FİKİR ve SAN’AT HÂDİSESİ, İSTANBUL EKSPRES

6 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ, CAHİT TANYOL, YENİ SABAH

6 KASIM 1951, BİR KİTAP DOLAYISIYLA ENTERSAN BİR TOPLANTI, EN SON DAKİKA

7 KASIM 1951, ECHOS DE LA VİLLE, İSTANBUL QUOTİDİEN DU SOİR POLİTİQUE ET LİTERAİRE

9 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ-TÜRK DİLİ, CEVDET PERİN, HAFTA,

12 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ ve YİRMİNCİ ASRIN IŞIĞINDA MÜSLÜMANLIK, İSTANBUL EKSPRES

19 KASIM 1951, KEN’AN RİFÂÎ ve YİRMİNCİ ASRIN IŞIĞINDA MÜSLÜMANLIK, EKSPRES

19 KASIM 1951, MÜFTÜOĞLU AHMET HİKMET-KEN’AN RİFÂÎ-MERYEM ANA, NECDET EVLİYAGİL, CUMHURİYET

28 KASIM 1951, XXnci ASIR MÜSLÜMANLIĞI, NİHAD SAMİ BANARLI, HÜRRİYET

3 ARALIK 1951, KEN’AN RİFÂÎ-FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, NECDET EVLİYAGİL, CUMHURİYET

12 ARALIK 1951, MÜRŞİD İÇİN KİTAP, İSMAİL HABİB SEVÜK, CUMHURİYET

13 OCAK 1952, BİR FİKİR ETRAFINDA TOPLANAN DÖRT KADIN (KEN’AN RİFÂÎ), ZERİA KARADENİZ, SON SAAT

26 MART 1952, İSTANBUL GECELERİ, NİHAD SAMİ BANARLI, HÜRRİYET

28 MART 1952, İSTANBUL GECELERİ-EGENİN DİBİ-TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI-DALGA, CEVDET PERİN, HAFTA

30 MART 1952, İSTANBUL GECELERİ, ERCÜMEND E. TALÛ, SON POSTA

5 NİSAN 1952, ‘’İSTANBUL GECELERİ’’ MÜELLİFİ SÂMİHA AYVERDİ İLE BİR KONUŞMA, SELÂHADDİN GÜNGÖR, İSTANBUL EKSPRES

6 NİSAN 1952, İSTANBUL GECELERİ, AKA-GÜNDÜZ, SON TELGRAF

9 NİSAN 1952, İSTANBUL GECELERİ, ZERİA KARADENİZ, SON SAAT

9 MAYIS 1952, İSTANBUL GECELERİ, Dr. CAHİT TANYOL, YENİ SABAH

17 MAYIS 1952, DÜNKÜ İSTANBUL HAKKINDA BİR KİTAP, NAHİD SIRRI ÖRİK, Y. BÜYÜK DOĞU

18 MAYIS 1952, SÂMİHA AYVERDİ-SON ESERLERİ MÜNASEBETİYLE-, İZZET MELİH DEVRİM, YENİ SABAH

10 TEMMUZ 1953, FETİH DERNEĞİ’NİN NEŞRETTİĞİ ESERLER, AKŞAM

25 TEMMUZ 1953, EDEBÎ ve MÂNEVÎ DÜNYÂSI İÇİNDE FÂTİH, NİHAD SAMİ BANARLI, HÜRRİYET

12 TEMMUZ 1953, İSTANBUL FETİH DERNEĞİ’NİN BAŞARISI, VECDİ BÜRÜN, SON SAAT

1 MART 1954, EDEBÎ ve MÂNEVÎ DÜNYÂSI İÇİNDE FÂTİH, ABDÜLKADİR KARAHAN, TÜRK DÜŞÜNCESİ

23 MART 1954, KADIN ROMANCILARIMIZ MATBAAMIZDA, HEKİMOĞLU-ARAZ, RESİMLİ HAYAT

1 NİSAN 1954, GÜNÜN KONUSU, MEMET FUAT, YEDİ TEPE

2 KASIM 1954, KADIN EDİPLERİMİZLE RÖPORTAJLAR, NERİMAN MALKOÇ, YENİ İSTANBUL

MAYIS 1955, İSTANBUL SEVDALILARI NE DİYOR?, NEZİHE ARAZ , RESİMLİ HAYAT

17-18-19-21-22-23 AĞUSTOS 1956, SEMİHA AYVERDİ (1-2-3-4-5-6), HAYRİ ERDEM, YENİ GAZİANTEP

1 NİSAN 1957, İNKILÂBLARIMIZ HAKKINDA AÇILAN BİR ANKETE VERİLEN CEVAPLAR, ÖLÇÜ

1958, AYVERDİ (SÂMİHA), REŞAT EKREM KOÇU, İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ c.4

1960, AYVERDİ (SÂMİHA), İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ (3. CİLT 35. FASİKÜL)

6 KASIM 1962, KOMÜNİZM ve MAARİF POLİTİKAMIZ

12 NİSAN 1964, İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI, HAMDİ VAROĞLU, CUMHURİYET

6 TEMMUZ 1964, İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

EKİM 1964, İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI, OKU

29 KASIM 1965, KİTAP DÜNYÂSI, MAHMUT RIFAT KADEMOĞLU, SABAH

1966, BOĞAZİÇİ’NDE TÂRİH

1966, SÂMİHA AYVEDİ, AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI c.3

1967, SAMİHA AYVERDI-EINE ISTANBULER SCHRIFTSTELLERIN, ANNEMARIE SCHIMMEL, DER ORIENT INDER FORSCHUNG WILHELM HOENERBACH OTTO HAROSOWİTZ-WIESBADEN

WOMEN IN MYSTICAL ISLAM, ANNEMARIE SCHIMMEL, MIDDLE EASTERN CENTER HARWARD UNIVERSITY

1967, BİR AÇIKLAMA, MEHMED KARADUMAN, BUGÜN

MART 1967, BOĞAZİÇİ’NDE TÂRİH, Dr. MÜJGÂN CUNBUR, TÜRK KADINI

23 EYLÜL 1967, BİR KİTABIN HATIRLATIP DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ BOĞAZİÇİ’NDE TÂRİH, KADRİ KEMAL SEVENGİL, DÜNYÂ

21 ARALIK 1967, MÂZİ GÜLÜ, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

1967, KALKINAN TÜRKİYEDE EĞİTİM ve GENÇLİK (ANKET-RÖPORTAJ), Haz. NERİMAN ÖZTÜRKMEN

13 OCAK 1969, SÂMİHA AYVERDİ GENÇLİK PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ BİR KONFERANS VERDİ

14 OCAK 1969, SÂMİHA AYVERDİ KONFERANS VERDİ, AKŞAM

21 AĞUSTOS 1969, ÖNASYA MECMUASINA GÖNDERİLEN CEVAP

8 ARALIK 1969, MİSYONERLİK KARŞISINDA TÜRKİYE, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

8 OCAK 1970, YANKILAR, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

6-7-8-9 MART 1970, KUBBEALTI AKADEMİK SEMİNERLERİ ve SÂMİHA AYVERDİ HANIMIN KONUŞMASINDAN N0TLAR 1-2-3-4, F. CEMAL OĞUZ ÖCAL, BUGÜN

7 MART 1970, KUBBEALTI SEMİNERLERİ, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

2 NİSAN 1970, BOĞAZİÇİ’NDE TÂRİH, Prof. Dr. FARUK K. TİMURTAŞ, SON HAVADİS

1971, SÂMİHA AYVERDİ, NİHAD SÂMİ BANARLI, RESİMLİ TÜRK EDEBİYATI TÂRİHİ s.406-407

1971, AYVERDİ (SÂMİHA), İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ (c.4 f.32)

24 HAZİRAN 1971, TÜRK RUS-MÜNASEBETLERİ ve MUHAREBELERİ, F. CEMAL OĞUZ ÖCAL, AK’LA-KARA

31 MART 1972, ANKET, TERCÜMAN

30 EKİM 1972, ÇOCUKLARA RAMAZAN, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

14-15 MAYIS 1973, İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI, Dr. SUAT KESİLİ, AFYON KOCATEPE

19 OCAK 1974, MESNEVÎ ŞERHİ, Dr. SUAT KESİLİ, AFYON KOCATEPE

19 OCAK 1974, VAN İKİNİSAN

14 NİSAN 1974, SÂMİHA AYVERDİ, HÂLİS AKAYDIN, ORTADOĞU

KASIM 1974, İSTANBULLU BİR ÂBİDE YAZAR SÂMİHA AYVERDİ, ANNEMARİE SCHİMMEL, Çev. S. ZEKİ ÖNSÖZ, ANKARA TİCARET ODASI

1975, TÜRK TÂRİHİNDE OSMANLI ASIRLARI ve İSRAF EKONOMİSİ, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

4 OCAK 1975, MESİHPAŞA İMAMI, ŞÜKRÜ GERMİYANOĞLU, ORTADOĞU

HAZİRAN 1975, SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET TAŞDİKEN-M. AKİF AK, PINAR (c.4 s.42)

MAYIS-HAZİRAN 1975, SÂMİHA AYVERDİ İLE KONUŞMA, MİLLÎ GENÇLİK

30 TEMMUZ 1975, OSMANLI ASIRLARI, UĞUR TEKİN (TEKİN UĞUREL), MİLLET

10 AĞUSTOS 1975, KUBBEALTINA SIĞINANLAR, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

25 EYLÜL 1975, MAHİR İZ’İN İZLERİ, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

9 EKİM 1975, TÜRK TÂRİHİNDE OSMANLI ASIRLARI, ORTADOĞU

20 OCAK 1976, KİTAPLARDAN ÖZÜR DİLERİM, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

30 MAYIS 1976, OSMANLI ASIRLARI, ZEKİ ÖNAL, SABAH

1 HAZİRAN 1976, BİR KİTABIN İLK CÜMLESİ…, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

17 AĞUSTOS 1977, DÜNYA İSLÂMI BEKLİYOR, TERCÜMAN

6 KASIM 1977, YOLCU NEREYE GİDİYORSUN?, YASİN ELÇİ, YENİ DEVİR

18 NİSAN 1978, EL İŞDE, GÖNÜL HAZRET’TE, ÖZCAN ERGİYDİREN, HERGÜN

18 TEMMUZ 1978, ÇAĞ DEĞİŞİMİ, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

7 ŞUBAT 1978, ULU RÜYA, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

28-29 AĞUSTOS 1978, YENİ DEVİR GAZETESİ İLE RÖPORTAJ

TERCÜMAN, 1979, 1400’ÜN EŞİĞİNDE (RÖPORTAJ), YAŞAR NURİ ÖZTÜRK

MART 1979, SANATÇILARIMIZ KONUŞUYOR, OSMAN NURİ EKİZ, MEŞ’ALE

23 MAYIS 1979, 1400 HİCRİ, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

HAZİRAN 1979, TANZİMATLA BİRLİKTE AİLE SARSILDI (MÜLAKAT), BURHAN BOZGEYİK, KÖPRÜ

17 AĞUSTOS 1979, GENÇLİKTEKİ İMAN NOKSANI DÜŞMANA HİZMET, VATANDAŞA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ, TERCÜMAN

KASIM 1979, BİR KİTABIN AKİSLERİ, MUSTAFA TAHRALI, TÜRK EDEBİYATI

OCAK 1980, AYVERDİ, SAMİHA

14 OCAK 1980, KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE, MUKBİL ÖZYÖRÜK, TERCÜMAN

23 OCAK 1980, KÜLTÜRÜMÜZDEN BİR DEMET, ÖRSAN ÖYMEN, MİLLİYET

14 MART 1980, SEÇME ATASÖZLERİ, TERCÜMAN

11 KASIM 1980, ERMENİ CİNAYETLERİ ve BİZ, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

15 HAZİRAN 1981, KÖHNE BİZANS, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

TEMMUZ 1981, SÂMİHA AYVERDİ GERÇEĞİ, KADİR ÖZDAMARLAR, KÜLTÜR DERGİSİ (KAYSERİ)

1982, GӒRTEN DER ERKENNTNIS, ANNEMARIE SCHIMMEL, EUGEN DİEDERİSCH VERLAG

ŞUBAT 1982, YENİ ASYA ARAŞTIRMA MERKEZİNE GÖNDERİLEN CEVAP, YENİ ASYA

14 EKİM 1982, ANKET, ZAFER MECMUASI

19 EKİM 1982, DİN EĞİTİMİ ÜZERİNE TERCÜMAN GAZETESİ İLE RÖPORTAJ, TERCÜMAN

4 KASIM 1982, SANAT ve EDEBİYAT SORUŞTURMASI (YILLIK), SUFFE YAYINEVİ

1983, 20. ASRIN IŞIĞINDA MÜSLÜMANLIK, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

NİSAN 1983, AYVERDİ, SÂMİHA, İSTANBUL KÜLTÜR ve SANAT ANSİKLOPEDİSİ

17 HAZİRAN 1983, ÇOCUK İFTARI, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

25 HAZİRAN 1983, ‘’OSMANLI ASIRLARI’’NI HİSSEDİŞ, İLHAN BARDAKÇI, TERCÜMAN

6 TEMMUZ 1983, BİR ŞAHESER, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

8 TEMMUZ 1983, ‘’AB-I KEVSERDİR SULAĞI’’, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

25 EYLÜL 1983, YILLIK, SUFFE YAYINEVİ

25 KASIM 1983, SÂMİHA AYVERDİ’Yİ DİNLEYİNİZ, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

1984, YERYÜZÜNDE BİRKAÇ ADIM, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

1984, İKİ BÜYÜK KADIN İKİ MÜHİM HATIRA, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

ŞUBAT 1984, MÜLÂKAT, TÜRK EDEBİYATI

6 NİSAN 1984, YOLCU NEREYE GİDİYORSUN, TERCÜMAN

11 NİSAN 1984, SÂMİHA ANNE, KAFESOĞLU ve KABAKLI’YA ŞEREF, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

9 MAYIS 1984, SICAK BİR TÖREN, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

HAZİRAN 1984, MABEDDE BİR GECE, Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA TAHRALI, TÜRK EDEBİYATI

9 HAZİRAN 1984, KUR’AN AHLÂKI, HAMDİ MERT, TERCÜMAN

16 ARALIK 1984, KALEMİNİN UCUNDAN GEÇMİŞ ZAMAN MÜREKKEBİ DAMLAYAN BİR YAZAR: SÂMİHA AYVERDİ, S. HALİT KAKINÇ, TERCÜMAN

1985, SORUŞTURMA, GÜRSEL AYTAÇ, YAZARLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KÜLTÜR ve SANAT YILLIĞI
HAZİRAN 1985, SÂMİHA AYVERDİ’NİN SON İKİ KİTABININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ “MEKTUPLADAN GELEN SES, RAHMET KAPISI” ve GENÇLİK, FEVZİ SAMUK, BOĞAZİÇİ
3-9 HAZİRAN 1985, SÂMİHA AYVERDİ’NİN HÂTIRALARI, DOĞUŞ
14 EKİM1985, NE İDİK NE OLDUK, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN
23 ARALIK 1985, MECLİSTE İLGİNÇ TARTIŞMA FÂTİH’İN AŞK GECESİ, HÜRRİYET
24 ARALIK 1985, FÂTİH İLE AKŞEMSEDDİN’İN AŞK GECESİ (MÜLÂKAT), ŞULE ERSÖZLÜ, YENİ ASIR
24 ARALIK 1985, REZİLÂNE BİR DÜŞÜNCE, TERCÜMAN
26 ARALIK 1985, SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ’NİN ISTIRABI, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN
26 ARALIK 1985, FÂTİH ve AKŞEMSEDDİM MECLİSTE, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN
29 ARALIK 1985, HAFİFLİK MANZARALARI, GÜNVAR OTMANBÖLÜK, TERCÜMAN
29 ARALIK 1985, SOHBET, MİM KEMAL ÖKE, TERCÜMAN
29 ARALIK 1985, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ve MUHÂLEFET, ÂGÂH OKTAY GÜNER, TERCÜMAN
30 ARALIK 1985, AKŞEMSETTİN ve FÂTİH, RÜŞTÜ ŞARDAĞ, GÜNEŞ
OCAK 1986, DÜNYA EDEBİYAT ANSİKLOPEDİSİ’NDE SÂMİHA AYVERDİ’NİN İKİ ESERİ, S. ZEKİ ÖNSÖZ, BOĞAZİÇİ
1986, SÂMİHA AYVERDİ İLE KADIN ve AİLE ÜZERİNE SOHBET, İLHAN KARABIYIK, TANITIM (Yıl 7-Sayı 79)

8 OCAK 1986, FÂTİHE ATILAN ÇAMURU LÂNETLİYORUM, TERCÜMAN

16 OCAK 1986, BOĞAZİÇİ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR BELLİ OLDU, TERCÜMAN

1986, BOĞAZİÇİ YAYINLARI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

MART 1986, HAK RIZÂSI İÇİN (MÜLÂKAT), BOĞAZİÇİ

15 NİSAN 1986, KUR’AN AHLÂKI, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

29 NİSAN 1986, TEDEV’DE YEDİ BÜYÜKLER ANILDI, ÖZDEMİR ÇATALBAŞ, TERCÜMAN

9 MAYIS 1986, KUR’AN AHLÂKI, HAMDİ MERT, TERCÜMAN

HAZİRAN 1986, ‘’YEDİ BÜYÜKLER’’ GÜNÜ, TÜRK EDEBİYATI

25 EKİM 1986, KÜLTÜR HAYÂTIMIZ MEFLÛÇ VAZİYETTE (RÖPORTAJ), ALİYE CAHİTOĞLU, YENİ HABER

1 ARALIK 1986, BOĞAZİÇİ YAYINLARI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI, TERCÜMAN

1987, NESİLLERİN MİRASI (MÜLÂKAT), YAĞMUR TUNALI, TÜRKİYE KÜLTÜR ve SANAT YILLIĞI

1987, BAĞ BOZUMU, ÂGÂH OKTAY GÜNER, TERCÜMAN

3 MAYIS 1987, SÂMİHA AYVERDİ, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

18 MAYIS 1987, BAĞ BOZUMU, SEMİH GÜNGÖR, TÜRKİYE

2 MAYIS 1987, BAĞ BOZUMU, TERCÜMAN

6 HAZİRAN 1987, KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE

1988, AYVERİ SAMİHA, LOUİS MİTLER, CONTEMPORARY TURKISH WRITERS

OCAK 1988, BİR ELLİNCİ YIL, KÂZIM YETİŞ, AKADEMİ

ŞUBAT 1988, AYVERDİ’NİN SANATININ ELLİNCİ YILI, KÂZIM YETİŞ, TÜRK EDEBİYATI

8 ŞUBAT 1988, ULU RÜYA, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

MART 1988, ‘’50’NCİ YILINDA SÂMİHA AYVERDİ KONULU TOPLANTI’’, ALİ YAYLA

13 MART 1988, SÂMİHA AYVERDİ ve ELLİNCİ YIL, ÂGÂH OKTAY GÜNER, TERCÜMAN

1 NİSAN 1988, HEY GİDİ GÜNLER HEY, TERCÜMAN

12 NİSAN 1988, HEY GİDİ GÜNLER HEY, YILMAZ ÖZTUNA, TERCÜMAN

MAYIS 1988, TECRÜBELİ DOST, KÂZIM YETİŞ, TÜRK DÜNYASI TARİH

HAZİRAN 1988, HEY GİDİ GÜNLER HEY, TÜRK EDEBİYATI

15 TEMMUZ 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN MENSUR ŞİİRLERİ HANCI, TERCÜMAN

AĞUSTOS 1988, HANCI, MEHMET SILAY, TÜRK EDEBİYATI

2 EYLÜL 1988, AYVERDİ’NİN ELLİNCİ YILI, YILMAZ ÖZTUNA, TERCÜMAN

EKİM 1988, ATEŞ AĞACI, MUSTAFA TAHRALI, AKADEMİ

EKİM 1988, TAKDİM, İLHAN AYVERDİ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN HAYÂTI, KÂZIM YETİŞ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ŞAHSİYET YAPISI, Â. KURTKAN BİLGİSEVEN, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DİLİ ve ÜSLÛBU, HALİL AÇIKGÖZ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN TEFEKKÜR DÜNYÂSI ve İNSAN, KENAN GÜRSOY, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİH AYVERDİ ve TÜRKİYE’NİN MESELELERİ, ÂGÂH OKTAY GÜNER, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN HÂTIRALARINDA KADINLAR, AHMET KABAKLI, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ ve ÎMAN HAYÂTIMIZ, HAYRİ BİLECİK, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ, O, MİLLÎ VİCDANDIR, ERGUN GÖZE, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’DE EĞİTİM, NÂZİK ERİK, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ…, A. YÜKSEL ÖZEMRE, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, ‘’ HAN YAP OĞLUM HAN YAP!’’, KEMAL YURDAKUL AREN, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, İSLÂM EDEBİYÂTI GELENEĞİ ve SÂMİHA AYVERDİ, ALİ YARDIM, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, MİLLÎ KÜLTÜR ve MİLLÎ BİRLİK, EMİN IŞIK, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DELÂLETİNDE ESKİ İSTANBUL’DA BİR GEZİNTİ, SELÇUK HATİBOĞLU, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, NASIL ÇALIŞIRLAR, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’DE TÂRİH TELÂKKÎSİNİN BİR BUUDU, MUSTAFA FAYDA, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, ‘’DEVAM ve BEKĀ SIRRI’’, SAİT BAŞER, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, ŞEB-İ YELDÂ’DAN, A. YAĞMUR TUNALI, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE BATILILAŞMA ve MEDENİYET KRİZİ, SEMÂ UĞURCAN, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

EKİM 1988, SÂMİH AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE BÂZI İNSAN TİPLERİ, MEHMET DEMİTRCİ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

1 EKİM 1988, ORTAK YANIMIZ, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

14 EKİM 1988, SÂMİHA AYVERDİ, 50. SANAT YILINA ULAŞTI, TERCÜMAN

28 EKİM 1988, KUBBEALTI ve AYVERDİ, YILMAZ ÖZTUNA, TERCÜMAN

8 ARALIK 1988, İLK ÖNCE MAARİF, İSMET GÖKÇE, ZAMAN

11 ARALIK 1988, ELHAMDÜLİLLAH ATATÜRKÇÜYÜZ, NOKTA (Sayı49 s.60-67)

12 MART 1989, KÜPLÜCE’DEKİ KÖŞK, YILMAZ ÖZTUNA, TERCÜMAN

NİSAN 1989, KÜPLÜCEDEKİ KÖŞK, TÜRK EDEBİYATI

HAZİRAN 1989, MAİN NEHRİNDE İBRAHİM EFENDİ KONAĞI, İLHAN BARDAKÇI, TÜRK EDEBİYATI

19 HAZİRAN 1989, BİR İSTANBUL HANIMEFENDİSİ SÂMİHA AYVERDİ, SÜLEYMAN ÜNAL-M. ALİ EREN, DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL

KASIM 1989, AYDINLAR 1989’DA TANZİMAT’I NASIL DEĞERLENDİRİLİYORLAR (MİNİ ANKET), TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ (Sayı 8)

OCAK 1990, FELSEFÎ-LİRİK DÜŞÜNCELER, MEHMED ASLAN, ULDUZ

12 MART 1990, SAYIN AYVERDİ’NİN MEKTUBU, MİM KEMAL ÖKE, TÜRKİYE

13 MAYIS 1990, SÂMİHA AYVERDİ

TEMMUZ 1990, TÜRK RUHUNA GÖZGÜ TUTAN ANA, MEMMED ASLAN-Çev. İ. (İSA) KOCAKAPLAN, TÜRK EDEBİYATI

KASIM-ARALIK 1990, SÂMİHA AYVERDİ, ŞEKER ÇOCUK

16 ARALIK 1990, SOSYETEYİ TARİKAT MODASI SARDI, MURAT BARDAKÇI, HÜRRİYET

1991, RİFAİYE, MİLLİYET TARİKATLAR ANSİKLOPEDİSİ

2 ŞUBAT 1991, KİTAPTAN KİTABA, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

4 ŞUBAT 1991, SUÇLU İSLÂM ÂLEMİNİN LİYAKATSIZ BAŞLARIDIR, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

26 MART 1992, SÂMİHA AYVERDİ veya DERVİŞ KADIN, NİHAT DURAK, KOCAELİ

MÜLÂKAT, TERCÜMAN

1993, AYVERDİ SÂMİHA, SELİM İLERİ, TARİH VAKFI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ

VEFAT İLÂNI

24 MART 1993, VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI, HÜRRİYET

23 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ VEFAT ETTİ, TÜRKİYE

23 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ VEFAT ETTİ, TERCÜMAN

24 MART 1993, AYVERDİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR, HÜRRİYET

23 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ, TÜRKİYE

25 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ TOPRAĞA VERİLDİ, ZAMAN

25 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ, ZAMAN

25 MART 1993, YILMAZ, AYVERDİ’NİN CENAZESİNE KATILDI, GÜNAYDIN

24MART 1993, BİR TÂRİH KAPANDI, M. NALBANTOĞLU, TERCÜMAN

24 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ TOPRAĞA VERİLİYOR, TERCÜMAN

25 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ TOPRAĞA VERİLDİ, HÜRRİYET

25 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ TOPRAĞA VERİLDİ, TÜRKİYE

25 MART 1993, AYVERDİ TOPRAĞA VERİLDİ, TERCÜMAN

25 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ, TERCÜMAN

25 MART 1993, AYDAN ŞENTÜRK, SABAH

25 MART 1993, SÂMİHA ANA, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

26 MART 1993, MÂNEVÎ ANAMIN ARDINDAN, ALİYAR DENGİZ, GÜNAYDIN

26 MART 1993, AYVERDİ’NİN ARDINDAN, MİM KEMAL ÖKE, TÜRKİYE

26 MART 1993, SON OSMANLI, GÜRBÜZ AZAK, TÜRKİYE

29 MART 1993, AZİZ BİR İSTANBULLU, NEZİHE ARAZ, MEYDAN

30 MART 1993, SÂMİHA AYVERDİ: İHLÂSLA ÇARŞAFLANMIŞ SON YOLCU, İLHAN MURAT (BARDAKÇI), ZAMAN

30 MART 1993, SÂMİHA ANNE, ÂGÂH OKTAY GÜNER, TÜRKİYE

SÂMİHA AYVERDİ’NİN ARDINDAN, MEHMET ORUÇ

NİSAN-TEMMUZ 1993, TAKDİM, İLHAN AYVERDİ, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, DUÂLAR, FÂTİHALAR ve TEKBİRLERLE, Haz. MUSTAFA TAHRALI, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, İNSAN-I KÂMİL, MEŞKÛRE SARGUT, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, BİR DÜNYÂDAN BİR DÜNYÂYA, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, SÂMİHA AYVERDİ GERÇEĞİ, KÂZIM YETİŞ, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, ‘’ER KİŞİ NİYYETİNE’’, ERGUN GÖZE, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, ‘’BİR TEBESSÜMDÜ O!..’’, KEMAL Y. AREN, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, (ANACIĞIM) SESİN GELİYOR, İNCİ (PALSAY), AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, YAHYÂ KEMAL YANILMIŞ, NÂZİK ERİK, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, SÂMİHA AYVERDİ, BAYRAM YÜKSEL, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, AYVERDİ MEKTEBİ, NERMİN SUNER PEKİN, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, SORDUM, SÖYLEDİ!.., TUNCER TÜRKKAN, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

NİSAN-TEMMUZ 1993, MERHABA, M. RAMİ AYAS, AKADEMİ bk. AKADEMİ MECMUASI İLGİLİ SAYI

1 NİSAN 1993, AYVERDİ ve KÜLTÜR HAYÂTIMIZ, SEVİNÇ ÇOKUM, TÜRKİYE

2 NİSAN 1993, SECDE EDEN KADIN, EBUBEKİR EROĞLU, ZAMAN

2 NİSAN 1993, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ARDINDAN, MEHMET ORUÇ, YENİ ASIR

6 NİSAN 1993, NE MUTLU ONA, MEHMET NİYAZİ, ZAMAN

9 NİSAN 1993, SECDE EDEN KADIN, EBUBEKİR EROĞLU, ZAMAN

11 NİSAN 1993, SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ İÇİN, MEHMED ÖNDER, TERCÜMAN?”

13 NİSAN 1993, BİR TEFEKKÜR EMİRESİ, KÂMİL UĞURLU, YENİ KONYA

20 NİSAN 1993, TEŞEKKÜR, NADİDE ULUANT-İLHAN AYVERDİ-Dr. FAZLI AYVERDİ, HÜRRİYET

MART-MAYIS 1993, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ARDINDAN, CEMAL AKSU, ÂVÂZ

MAYIS 1993, GELECEKTE SÂMİHA AYVERDİ, KÂZIM YETİŞ, TÜRK EDEBİYATI

10 HAZİRAN 1990, HEY GİDİ DÜNYA, MEMMED ASLAN, EKRAN EFİR

MAYIS 1993, SÂMİHA ANNE, KEMAL Y. AREN, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 1993, HEY GİDİ GÜNLER HEY, ZEKİ GEZER, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 1993, BİR BAYRAM YOLCUSU, AYŞE GÖKTÜRK TUNCEROĞLU, TÜRK EDEBİYATI

ARALIK 1993, SÂMİHA AYVERDİ KONUŞUYOR (MÜLÂKAT), YUSUF SERDAR ÇUHADAROĞLU, TEPE

‘’CEMİYETİN TEMEL TAŞLARI’’ PANELİ İLGİ GÖRDÜ

OCAK 1994, SÂMİHA AYVERDİ’DEN İSTANBUL ve MÎMÂRÎ HAKKINDA BİRKÇA CÜMLE, İBRÂHİM NÛMAN, AKADEMİ

22 MART 1994, ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ, NİHAT DURAK, KOCAELİ

24 MART 1994, SÂMİHA AYVERDİ’DEN, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

TEMMUZ 1994, HİÇ GELİNCİK TARLASINDAN GEÇTİNİZ Mİ?, HİCRAN GÖZE, YEŞİLAY

TEMMUZ 1994, ‘’ATEŞ AĞACI’’ ve SÂMİHA AYVERDİ’NİN DÜNYÂSINDAN BUGÜNE, NÂZİK ERİK, AKADEMİ

TEMMUZ 1994, KEN’AN’IN EMEKLERİ MAHSÛLÜ, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

EKİM 1994, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DİNDARLIK ANLAYIŞI, EMİN IŞIK, AKADEMİ

15 KASIM 1994, SÂMİHA AYVERDİ ANILDI, ZAMAN

15 KASIM 1994, “ABİDE ŞAHSİYETLER PANELİ” YAPILDI, TÜRKİYE

15 KASIM 1994, İNSAN ve BEYAN, T. TANER KUŞOĞLU, ZAMAN

MART 1995, EVİME NEDEN İÇKİ SOKTUNUZ?, ZEYNEP ULUANT, YEŞİLAY

22 MART 1995, SÂMİHA AYVERDİ, YENİ YÜZYIL

24 MART 1995, ALPEREN ANA, HALİT ÖZKIRCA, BANDIRMA GÜRSES

NİSAN 1995, SÂMİHA AYVERDİ ve TASAVVUF, MEHMET DEMİRCİ, AKADEMİ

EKİM 1995, SÂMİHA ANNEM DEDİYDİ Kİ…, NÂZİK ERİK, AKADEMİ

15 KASIM 1995, SÂMİHA AYVERDİ ANILDI, ZAMAN

1996, SÂMİHA AYVERDİ (İBRAHİM EFENDİ KONAĞI-İSTANBUL GECELERİ), RUDOLF RADLER (CHEFREDAKTION), STUDIENAUSGABE

OCAK 1996, ÇOCUK, İFTAR, YILBAŞI ve SÂMİHA ANNE, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

9 OCAK 1996, GEÇMİŞTEN ÇİZGİLER, ÖMER ÖZTÜRKMEN, TÜRKİYE

MART 1996, KELLÎMİNİ YÂ HÜMEYRÂ, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

MART 1996, SEMİHA AYVERDİ ANILDI, FATİH (Fatih İmar ve Çevre Vakfının Yayın Organıdır)

TEMMUZ 1996, ŞEB-İ YELDÂ’DAN, YAĞMUR TUNALI, AKADEMİ

5 TEMMUZ 1996, SÂMİHA AYVERDİ’YE VAFA, TÜRKİYE

6 TEMMUZ 1996, AYVEDİ’NİN İSTANBUL’A HEDİYESİ, TÜRKİYE

6 TEMMUZ 1996, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ÇINARLARINA SICAK EL, MUHAMMED PAMUK, YENİ ŞAFAK

6 TEMMUZ 1996, KÜLTÜR ÇINARI SÂMİHA AYVERDİ, HAMİYET YILDIRIM, ZAMAN

6 TEMMUZ 1996, ERDOĞAN’DAN TABELA TÖRENİ, HÜRRİYET

15 TEMMUZ 1996, SÂMİHA AYVERDİ HÂTIRASINA, İSTANBUL BÜLTENİ

EYLÜL 1996, BİR OSMANLI HANIMEFENDİSİ, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

EKİM 1996, KİMDİ ŞU TANTÂVÎ, KÂMİL UĞURLU, AKADEMİ

OCAK 1997, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ‘’MEKTUPLARDAN GELEN SES’’ ESERİNDE KİMLİK ve EĞİTİM, E. LÂLE DEMİRTÜRK, AKADEMİ

ŞUBAT 1997, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DİL KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

NİSAN 1997, ULU BİR SULTAN SÂMİHA AYVERDİ’NİN ARDINDAN, FUAD SAMUK, AKADEMİ

NİSAN 1997, AYVERDİLER’İN ŞÂNINDA, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

TEMMUZ 1997, SÂMİHA AYVEDİ’DE KİTAP OKUMA ANLAYIŞI, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

EYLÜL 1997, BOĞAZİÇİ’NDE KAYIKLAR PİYADELER, NECATİ GÜNGÖR, TÜRK YAZARLARIN KALEMİNDEN BİR HAYAL İSTANBUL,

27 OCAK 1998, BAYRAMLAR İHYA EDİLMEYİ BEKLİYOR MU?, ZEYNEP ULUANT, EV HALİ

NİSAN 1998, TASAVVUF KÜLTÜRÜ ve ROMANIMIZ SÂMİH AYVERDİ ÖRNEĞİ, MEHMET DEMİRCİ, AKADEMİ

EYLÜL 1998, SÂMİHA AYVERDİ’NİN BİR HİKÂYESİ ‘’BABA RAMO’’, BANIÇİÇEK KIRZİOĞLU, MERDİVEN

1999?, AYVERDİ DOSTLARINA, M. FATİH SELVİ, ZAMAN

NİSAN 1999, BİR KİTAP ve SÖYLEDİKLERİ, SEMAHAT YÜKSEL, AKADEMİ

NİSAN 1999, İKİ RUMELİ SEVDÂLISI AYVERDİ KARDEŞLER, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

7 NİSAN 1999, BOZGUN ve MUHÂCERET, HALUK DURSUN, ZAMAN

10 MAYIS 1999, YİNE DEVLET ARŞİVLERİ, BEŞİR AYVAZOĞLU, ZAMAN

1999?, AYŞE SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ’NİN HEY GİDİ GÜNLER HEY İSİMLİ ESERİNİN TAHLİL ve DEĞERLENDİRİLMESİ, İLYAS TORGAÇ

30 NİSAN 1999, DİLE GELEN TAŞ, MEMMED ASLAN, EKRAN EFİR

MAYIS 1999, SÂMİHA AYVERDİ’YE DAİR, ZEYNEP ULUANT, TARİH

MAYIS 1999, BİR HAMİNNENİN YAŞANMIŞ RÜYASI YA DA İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI’NIN SERENCÂMI, HÜSEYİN ATLANSOY, KAŞGAR

TEMMUZ 1999, KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE BEYÂNINDADIR, BELKIS ALTUNİŞ GÜRSOY, AKADEMİ

9 EYLÜL 1999, DİLE GELEN TAŞ, MEHMET NURİ YARDIM, TÜRKİYE

EKİM 1999, ‘’YOLCU NEREYE GİDİYORSUN?’’ – ‘’MISIRLI SİHUNE’’ – ve MİNAURGAN’IN ANILARI, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

EKİM 1999, KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN ESERLER, MEHMET NURİ YARDIM, SİZE (AKTÜEL DERGİ)

26 EKİM 1999, YAYINLAR ARASINDA, ZAMAN

7 KASIM 1999, DİLE GELEN TAŞ, HÜSEYİN SORGUN, ZAMAN

OCAK 2000, 2000’İ KARŞILARKEN HATIRLADIKLARIM ve BİR ANMA MERASİMİ, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

OCAK 2000, DİLE GELEN TAŞ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

OCAK 2000, GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM-OKUDUKLARIM, KEMAL Y. AREN, AKADEMİ

2000, TEK BAŞINA ENSTİTÜ, MEHMET NURİ YARDIM, TÜRKİYE

6 ŞUBAT 2000, AYVERDİ DOSTLARINA, M. FATİH SELVİ, ZAMAN

9 ŞUBAT 2000, BAHSE DEĞER ESERLER, AHMET KABAKLI, TÜRKİYE

9 ŞUBAT 2000, BOĞAZ’DAKİ TUNA, BEŞİR AYVAZOĞLU, ZAMAN

29 ŞUBAT 2000, HAKİKAT SAVUNUCUSU BİR ÂBİDE ŞAHSİYET, AYHAN KATIRCIKARA, TÜRKİYE

10-16 MART 2000, SÂMİHA AYVERDİ SAYGIYLA ANILDI, CEM ŞAHMURATLI, YENİ DÜŞÜNCE

24-30 MART 2000, AŞIRILIKLAR KAVGA GETİRİR, MEVLÜT ULUĞTEKİN YILMAZ, YENİ DÜŞÜNCE

28 MART 2000, KÜTAHYA AYDINLAR OCAĞI BÜYÜK MÜTEFEKKİR ve YAZAR AYVERDİ’Yİ ANDI, KÜTAHYA GÜNDEM

28 MART 2000, SÂMİHA AYVERDİ ANILDI, KÜTAHYA EKSPRES

NİSAN 2000, SÂMİHA AYVERDİ BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE, ALİ BİRİNCİ, DERGÂH

NİSAN 2000, DOST KAPISININ İKİ EZEL ve EBED NASİPLİSİ, İSMET BİNARK, AKADEMİ

NİSAN 2000, SÂMİHA AYVERDİ’NİN SOSYO-KÜLTÜREL MİSYONU ve ONDAKİ BAŞLICA MÂNEVÎ DEĞERLERİ, MEHMET DEMİRCİ, AKADEMİ

NİSAN 2000, KUBBEALTI AKADEMİK SEMİNERLERİ (KONUŞMA METNİ), SÂMİHA AYVERDİ, AKADEMİ

9 NİSAN 2000, BİR OSMANLI HANIMEFENDİSİ (MÜLÂKAT), ESRA NURAY SEZER, YENİ ASYA

17 NİSAN 2000, SÂMİHA AYVERDİ ANISINA KONFERANS, MANİSA HABER

MAYIS 2000, SÂMİHA AYVERDİ, MÛSIKÎMİZ (Yıl 1, Sayı 1)

MAYIS 2000, SÂMİHA AYVERDİ ve EKREM HAKKI AYVERDİ BİBLİYOGRAFYALARI, ÖMER TURAN, TÜRK KÜLTÜRÜ

MAYIS 2000, AYVERDİLER BİBLİYOGRAFYASI VESİLESİ İLE BAZI MÜLÂHAZALAR, HİDÂYET NUHOĞLU, TÜRK EDEBİYATI

8 MAYIS 2000, SÂMİHA AYVERDİ: EMSALSİZ BİR ÜSLÛPÇUDUR, OKAN EGESEL, YENİ MESAJ

TEMMUZ 2000, SÂMİHA AYVERDİ’NİN MAÂRİFLE İLGİLİ FİKİRLERİ, MUSTAFA ÖZÇELİK, AKADEMİ

TEMMUZ 2000, KİTAP TANITIMLARI, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

30 EYLÜL 2000, KUBBEALTI’NIN 30. YILI, YALÇIN ÇETİNKAYA, YENİ ŞAFAK

EKİM 2000, SÂMİHA AYVERDİ ÜSLÛBUNU TAHLİL DENEMESİ, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

EKİM 2000, KUBBEALTINA GELENLER (BİR OKUYUCU MEKTUBU), ÖMER KUL, AKADEMİ

EKİM 2000, GELECEĞİMİZ ADINA SÖYLEYEBİLECEKLERİMİZ, İSMET BİNARK, AKADEMİ

YOLCU NEREYE GİDİYORSUN?, TERCÜMAN

NE SANAT NE YAŞAM, SELİM İLERİ, MİLLİYET

ERMİŞLERİN SOHBETLERİ 12, AHMET KABAKLI, TERCÜMAN

SÂMİHA AYVERDİ’DE MEKÂNA AİT BAZI ÖZELLİKLER, BANIÇİÇEK KIRZİOĞLU, MİLLÎ KÜLTÜR

OCAK 2001, SEMİHA CEMÂL HANIMEFENDİ, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

9 OCAK 2001, KUBBEALTI’NDAN BİR SÂMİHA AYVERDİ KLASİĞİ ‘BİR DÜNYADAN BİR DÜNYAYA’, ŞAMİL KUCUR, ZAMAN

MART 2001, BİR DÜNYADAN BİR DÜNYAYA, MUSTAFA ÇIKRIK, BİZE GÖRE (Sayı 1)

NİSAN 2001, TAKDİM, AYSEL YÜKSEL, BATMAYAN GÜN (3. BASKI İÇİN)

NİSAN 2001, TAKDİM, ÖZCAN ERGİYDİREN, YERYÜZÜNDE BİRKAÇ ADIM (2. BASKI İÇİN)

NİSAN 2001, AYVERDİ KARDEŞLER ve KUBBEALTI’NIN HİZMETLERİ (KONUŞMA METNİ), İLBER ORTAYLI, AKADEMİ

NİSAN 2001, TAKDİM, ERGUN GÖZE, İNSAN ve ŞEYTAN (3. BASKI İÇİN)

NİSAN 2001, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE KADIN ve AİLE, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

12 NİSAN 2001, ROMANLAR GÖZDE-BATMAYAN GÜN-, MEHMET NURİ YARDIM, TÜRKİYE

24 MAYIS 2001, AYVERDİ KÜLLİYATI YENİDEN, ŞAMİL KUCUR, ZAMAN

HAZİRAN 2001, AŞKIN KISA TÂRİHİ (TAKDİM), BEŞİR AYVAZOĞLU, ATEŞ AĞACI (3. BASKI İÇİN)

HAZİRAN 2001, TAKDİM, ORHAN YÜCETÜRK, MİSYONERLİK KARŞISINDA TÜRKİYE (2. BASKI İÇİN)

HAZİRAN 2001, TAKDİM, MUSTAFA KARA, YAŞAYAN ÖLÜ

HAZİRAN 2001, TAKDİM, M. ORHAN OKAY, MÂBEDDE BİR GECE

HAZİRAN 2001, TAKDİM, İSMET BİNARK, ÂBİDE ŞAHSİYETLER (3. BASKI İÇİN)

TEMMUZ 2001, SÂMİHA AYVERDİ’DE MİLLİYETÇİLİK FİKRİ, ZEYNEP ULUANT, ORKUN

TEMMUZ 2001, GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM-OKUDUKLARIM (YAYINLAR), KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

AĞUSTOS 2001, SÂMİHA AYVERDİ’NİN İTHAFLARI, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

AĞUSTOS 2001, BİR KADIN YAZAR SÂMİHA AYVERDİ, ZEYNEP ULUANT, E (Yıl 3, Sayı 9)

5 AĞUSTOS 2001, NESİR ÜZERİNE (I), ENİS BATUR, CUMHURİYET

9 AĞUSTOS 2001, AYVERDİ KÜLLİYATI, ÖZCAN ÜNLÜ, TÜRKİYE

12 AĞUSTOS 2001, NESİR ÜZERİNE (II), ENİS BATUR, CUMHURİYET

ARALIK 2001, ÖZEL EĞİTİMLE YETİŞEN MÜTEFEKKİR: SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET NURİ YARDIM, EĞİTİM BİLİM

2002, SÂMİHA AYVERDİ, ORHAN OKAY, BÜYÜK TÜRK KLASİKLERİ (c. XIV)

2002, KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN ESERLER, MEHMET NURİ YARDIM, SİZE

NİSAN 2002, RÂTİBE, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

HAZİRAN 2002, BUGÜNDEN YARINA UZANAN ESERLER, MEHMET NURİ YARDIM, SİZE

TEMMUZ 2002, SÂMİHA AYVERDİ’NİN MEKTUPLARI, İSMET BİNARK, AKADEMİ

EKİM 2002, DOĞUMUNUN 100. YILINDA KAYIP BİR ROMANCI PORTRESİ SAFİYE EROL, MEHMET NURİ YARDIM, EDEBİYAT

KASIM 2002, İNSAN ve ŞEYTAN, KEMAL Y. AREN, TÜRK EDEBİYATI

OCAK-ŞUBAT 2003, NE ALDIYSA BAHŞETTİ EL-EMÎN’DEN, MEHMET NURİ YARDIM, İKS (İSTANBUL KÜLTÜR SANAT)

ŞUBAT 2003, SÂMİHA AYVERDİ’DE TÜRKÇE GÜZELLİĞİ, YAVUZ BÜLENT BÂKİLER, SİZE (Yıl 24, Sayı 352)

24 ŞUBAT 2003, SÂMİHA AYVERDİ ve CAHİT UÇUK, DOĞAN SATMIŞ, HÜRRİYET

ŞUBAT-MART 2003, SÂMİHA AYVERDİ’NİN SON ESERLERİ ÜZERİNE, SEDA DEVRAN, KİTAP HABER

8 MART 2003, KADININ YAZILI TÂRİHİ, REMZİYE İNANIR, YENİ ŞAFAK

11 MART 2003, GÜNÜMÜZDE KADIN, EYÜP SALİH, BİRLİK (Makedonya Türkleri’nin Gazetesi)

21 MART 2003, KAYBOLMAYA MAHKÛM OLAN NEYDİ, A. ÖMER TÜRKEŞ, AKŞAM-LIK

24 MART 2003, HİSAR DERGİSİ HATIRLANIRKEN, MEHMET NURİ YARDIM, HABER FÂTİH

NİSAN 2003, İKİ ÂŞİNÂ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

NİSAN 2003, ‘’İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI’’NDA MUYEVÂNIN TASNİFİ, AYHAN GÜLDAŞ, AKADEMİ

NİSAN 2003, TERBİYENİN ESERİ, RÂTİBE, MUHTEREM YÜCEYILMAZ, AKADEMİ

NİSAN2003, SÂMİHA AYVERDİ ve FÂTİH, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

NİSAN 2003, İRFANIMIZIN TÜKENMEZ KALEMİ, MEHMET NURİ YARDIM, SİZE (Yıl 24, Sayı 354)

3 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ’DE HADİS KÜLTÜRÜ, ALİ YARDIM

16 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ ANILACAK, MEHMET ŞEKER, YENİ ŞAFAK

17 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ BEYOĞLU’NDA ANILIYOR, ABDURRAHMAN ŞEN, Y. ASYA

18 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ ANILIYOR, ZAMAN

18 NİSAN 2003, AYVERDİ ANILIYOR, MİLLÎ GAZETE

19 NİSAN 2003, SÖNMEYEN YILDIZLAR, ÖZCAN ÜNLÜ, TÜRKİYE

20 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ ANILDI, YENİ ASYA

20 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ BEYOĞLU’NDA ANILDI, ZAMAN

20 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DÎNE BAKIŞI ve HAYÂTINDA DÎNİN YERİ, ALİ YARDIM

20 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ ANILDI, TÜRKİYE

20 NİSAN 2003, GEÇİŞ DÖNEMİNİN HANIMEFENDİ YAZARI ANILDI, YENİ ŞAFAK

20 NİSAN 2003, SÂMİHA AYVERDİ SÖZLÜĞÜ HAZIRLANSIN, MİLLÎ GAZETE

TEMMUZ 2003, ON YILIN ARDINDAN SÂMİHA AYVERDİ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

EKİM 2003, KADIN YAZARLARIMIZIN FÂTİH’E ve FETHE BAKIŞLARI (3), SEMA UĞURCAN, AKADEMİ

EKİM 2003, SÂMİHA AYVERDİ, ESRA İSEN KİREÇCİ, AKADEMİ

12 ARALIK 2003, OSMANLI’DAN CUMHURİYETE BİR MÜNEVVER, YENİ ASYA

11 ARALIK 2003, AYVERDİ ANILIYOR, TERCÜMAN

13 ARALIK 2003, SÂMİHA AYVERDİ ANILIYOR, YENİ ŞAFAK

13 ARALIK 2003, HABER, ZAMAN

13 ARALIK 2003, AYVERDİ, IRAK, TÜRKİYE…, TÜRKİYE

15 ARALIK 2003, TÜRK SEVDALISI KALEM, ÇELİK ÇELİKYAMAN, TERCÜMAN

15 ARALIK 2003, DOSTLARI AYVERDİ İÇİN BULUŞTU, ALİ TİRİL, ZAMAN

2004, SÂMİHA AYVERDİ (MUHAFAZAKÂRLIK), UMUT AZAK, İLETİŞİM YAYINLARI

2004, AYVERDİ, Sâmiha, OĞUZ ÜNALMIŞ, ŞAİRLER ve YAZARLAR SÖZLÜĞÜ-AKÇAĞ YAYINLARI

2004, SONSUZ YÜZLÜ BİR AYNA: SAMİHA AYVERDİ, UĞUR İLYAS CANPOLAT (Cemalnur Sargut İle Söyleşi), PORTRELER

MART 2004, SÂMİHA ANNE’YE DÂİR, R. TEKİN UĞUREL, AY VAKTİ

MART 2004, VEFÂTININ 11. YIL DÖNÜMÜNDE SÂMİHA AYVERDİ, MUSTAFA ÖZÇELİK, AY VAKTİ

NİSAN 2004, MESİHPAŞA İMAMI ÜZERİNE BÂZI DİKKATLER, M. ORHAN OKAY, AKADEMİ

HAZİRAN 2004, BİR YAZARIN HİKÂYESİ, ZEYNEP ULUANT, KEŞKÜL

HAZİRAN 2004, BİR GÖNÜL KADINI SÂMİHA AYVERDİ, HAFSA FİDAN, DİYANET AYLIK DERGİ

TEMMUZ 2004, ‘’BATMAYAN GÜN’’ DE TASAVVUFUN İŞLENİŞ TARZI, AYHAN GÜLDAŞ, AKADEMİ

AĞUSTOS 2004, SÂMİHA AYVERDİ ve ÇOCUKLUĞUM, OĞUZHAN CENGİZ, KAPIALTI (s.100-101)

OCAK 2005, İKİ ÂŞİNÂ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

NİSAN 2005, TÜRK-MÜSLÜMAN KADININ SEÇKİN BİR ÖRNEĞİ, HİCRAN GÖZE, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, ‘’HIRSIZ VAR, HIRSIZ VAR, HIRSIZ VAR!’’, AYŞE GÖKTÜRK TUNCEROĞLU, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, ‘’MESİHPAŞA İMAMI’’, MEHMET DEMİRCİ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE HAYÂTIMIZDA SÂMİHA AYVERDİ, COŞKUN DEĞİRMENCİOĞLU, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, ‘’YOLCU NEREYE GİDİYORSUN?’’, SEMA UĞURCAN, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ’DE HADÎS KÜLTÜRÜ, ALİ YARDIM, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ’DETASAVVUF DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE TESBİTLER, E. SEVAL YARDIM, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, ‘’KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE’’ ADLI ESERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, FAHRETTİN OLGUNER, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, HAYÂTIMIZI YÖNLENDİREN REHBER, AYHAN GÜLDAŞ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDEKİ MÛSIKÎ UNSURU, FIRAT KIZILTUĞ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ ve ÇOCUK TERBİYESİ, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ ve ÇOCUK TERBİYESİ, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ ve HÂTIRALAR, SAADET GÜLDAŞ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, AH TUNA VAH TUNA, BANIÇİÇEK KIRZIOĞLU, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ OKULUNA VARABİLMEK, ORHAN SEYFİ YÜCETÜRK, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, EDEBÎ ve MÂNEVÎ DÜNYÂSI İÇİNDE FÂTİH, MUHTEREM YÜCEYILMAZ, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

NİSAN 2005, ‘’İSTANBUL GECELERİ’’NİN İRFAN IŞIKLARI, MEHMET NURİ YARDIM, AKADEMİ bk. İlgili Sayı

5 NİSAN 2005, BİR DERGİ AKADEMİ MECMUASI, SABAHAT EMİR

6 NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ 100 AŞINDA, TÜRKİYE

10 NİSAN 2005, YÜREĞİNDE ÇİÇEKLER AÇAN, SEVİNÇ ÇOKUM, TERCÜMAN

23 NİSAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DEFTERLERİ GÜN IŞIĞINDA, ZAMAN

24 NİSAN 2005, AYVERDİ ANISINA ÖZEL SAYI, YENİ MESAJ

25 NİSAN 2005, ABİDE BİR ŞAHSİYET, MEHMED NİYAZİ, ZAMAN

26 NİSAN 2005, AYVERDİ’NİN EV SOHBETLERİ, HALE KAPLAN ÖZ, YENİ ŞAFAK

30 NİSAN 2005, TÜRK EDEBİYATINDA SÂMİHA AYVERDİ

MAYIS 2005, ‘’MÂVERÂ’DAN GELEN SES’’E KULAK VERMEK, MEHMET NURİ YARDIM, SARMAŞIK

MAYIS 2005, SÂMİHA AYVERDİ’DEN MEKTUPLAR, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, SÂMİHA AYVERDİ’Yİ YENİDEN OKUMAK, E. SEVAL YARDIM, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, BİR CESUR YÜREK VARDI, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, BİR DEVRİN FİKİR AYNASI, MEHMET NURİ YARDIM, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, İKİ KADIN İKİ HAYAT, HİCRAN GÖZE, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, SÂMİHA AYVERDİ, ÖZEL BİR İMALÂT, ÖZCAN ÜNLÜ, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, SÂMİH AYVERDİ’NİN DİLİNDEN EVA HANIM, CEMAL AYDIN, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, İHTİŞAMDAN ÇÖKÜŞE, İSA KOCAKAPLAN, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, HAYIRLI ÖMÜR, BELKIS İBRAHİMHAKKIOĞLU, TÜRK EDEBİYATI

MAYIS 2005, BAYRAMLA DÜĞÜNÜ BULUŞTUAN ‘’HANIMEFENDİ’’, SERVET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI

3 MAYIS 2005, HAYATI ve SANATIYLA AYVERDİ, ZAMAN

3 MAYIS 2005, MİLLÎ EDEBİYATA DOĞRU, MEHMET NURİ YARDIM, YENİÇAĞ

4 MAYIS 2005, SÂMİHA AYVERDİ TÜRK EDEBİYATINDA, YENİ ŞAFAK

5 MAYIS 2005, BİR DÖNEMİN AYNASI: SÂMİHA AYVERDİ, DÜNDEN BUGÜNE TERCÜMAN

11 MAYIS 2005, BİR KADIN… BİR YÜZYIL SÂMİHA AYVERDİ, SERVET KABAKLI, TERCÜMAN

30 MAYIS 2005, EDEBÎ ve MÂNEVÎ DÜNYASI İÇİNDE FÂTİH, FATİH KEREM (MEHMET NURİ YARDIM), ORTADOĞU

6 HAZİRAN 2005, SÂMİHA AYVERDİ’DEN SOHBETLER, DURSUN GÜRLEK, DÜNDEN BUGÜNE TERCÜMAN

18 HAZİRAN 2005, KİTAPLARLA GELEN ÜMİT, SERVET KABAKLI, TERCÜMAN

TEMMUZ-AĞUSTOS 2005, VELÛD BİR MÜTEFEKKİR, MEHMET NURİ YARDIM, TARİH ve DÜŞÜNCE

TEMMUZ 2005, SÂMİHA AYVERDİ’NİN 100. DOĞUM YILDÖNÜMÜ MÜNÂSEBETİYLE, HİCRAN GÖZE, AKADEMİ

TEMMUZ 2005, SÂMİHA AYVERDİ’DE TASAVVUFÎ MEFHUMLARIN KULLANILIŞI, E. SEVAL YARDIM, AKADEMİ

TEMMUZ 2005, OKUDUKLARIM-GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

10 AĞUSTOS 2005, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ROMANI ‘’BATMAYAN GÜN’’ DİZİ OLUYOR, ZAMAN

19 AĞUSTOS 2005, TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME SANCILARI FİLME ALINIYOR, MUHİDDİN NALBANTOĞLU, YENİÇAĞ

12 EYLÜL 2005, BİR KADIN, BİR YÜZYIL SÂMİHA AYVERDİ, SERVET KABAKLI, ORTADOĞU

EKİM 2005, OSMANLI MÎMÂRÎSİNİN ANLAM ve FİKRÎ VASATI, İBRAHİM NUMAN, AKADEMİ

EKİM 2005, ‘’MÂBETTE BİR GECE’’YE ‘’HİLKAT’’ AÇISINDAN BAKIŞ, AYHAN GÜLDAŞ, AKADEMİ

EKİM 2005, MÂVERÂDAN GELEN SES, NEVNİHÂL BAYAR, AKADEMİ

EKİM 2005, OKUDUKLARIM-GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

2 EKİM 2005, SÂMİHA ANNE ANILDI, GÜLÇİN GÜNAY, TERCÜMAN

4 EKİM 2005, SÂMİHA AYVERDİ HÂTIRA KİTABI, TERCÜMAN

6 EKİM 2005, SÂMİHA AYVERDİ’YE 100. YAŞ ARMAĞANI, ABDULLAH KILIÇ, ZAMAN

7 EKİM 2005, AYVERDİ’DEN ESKİ KİTAP, ZAMAN

8 EKİM 2005, TÜRK’E KAHPE TUZAK, ERGUN GÖZE, TERCÜMAN

8 EKİM 2005, BİR MÜTEFEKKİRİN DESTANI: SÂMİHA AYVEDİ KİTABI, MEHMET NURİ YARDIM, YENİÇAĞ

9 EKİM 2005, BUGÜNE DÜNDEN BİR IŞIK, ELİF YILDIZ, YENİ ŞAFAK

9 EKİM 2005, RİFÂÎ’NİN HALİFESİ BİR KADINDI, ÖZLEM YILMAZ-ULAŞ YILDIZ, SABAH

17 EKİM 2005, YERİ DOLDURULAMAYAN İNSAN TİPLERİNE DAİR: SÂMİHA AYVERİ, AHMET TURAN ALKAN, AKSİYON

KASIM 2005, 100. DOĞUM YILDÖNÜMÜNDE SÂMİHA AYVERDİ, ZEYNEP ULUANT, RADYO TELEVİZYON

KASIM-ARALIK 2005, İBRAHİM EFENDİ KONAĞI’NDA KADIN, MEHMET SAMSAKÇI, SARMAŞIK

11 KASIM 2005, SÂMİHA AYVERDİ 100 YAŞINDA, YENİÇAĞ

16 KASIM 2005, SÂMİHA AYVERDİ ANILDI, ZAMAN

18 KASIM 2005, SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ’NİN 100. DOĞUM YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE, MEHMET DUMLU, YENİ KÜTAHYA

22 KASIM 2005, EFSANE GERİ DÖNDÜ, MEHMET NURİ YARDIM, YENİÇAĞ

25 KASIM 2005, GÖKKUBBENİN ALTINDA, HÜRRİYET-KELEBEK


2006, THE TURKISH WRITER SÂMİHA AYVERDİ AND HER DREAM OF THE OTTOMAN PAST, ERKA GLASSEN, ESSAYS İN HONOUR OF EKMELEDDIN IHSANOĞLU

OCAK-ŞUBAT 2006, KUBBEALTI AKADEMİSİ KÜLTÜR ve SANAT VAKFI TARAFINDAN HAZIRLANAN 34 SENE SÜREN CİDDÎ ve ZAHMETLİ BİR ÇALIŞMANIN SONUNDA OSMANLICA TÜRKÇE LUGAT ÇIKTI, ZECK

OCAK 2006, DOĞUMUNUN 100. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ, İ. AYDIN YÜKSEL, AKADEMİ

OCAK-ŞUBAT 2006, NADİDE ULUANT HANIMEFENDİ İLE İSTANBUL SOHBETİ, ZECK

OCAK 2006, SOHBET ve MÛSIKÎ, ÖZCAN ERGİYDİREN, AKADEMİ

6 OCAK 2006, SÂMİHA AYVERDİ, AVNİ ÖZYÜREK, RADİKAL

MART 2006, ‘’EVDE DOĞMAK’’, ZEYNEP ULUANT, TÜRK EDEBİYATI

NİSAN 2006, SÂMİHA AYVERDİ ve CEMİYET HAYÂTINDA KADININ YERİ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

HAZİRAN-TEMMUZ 2006, SÂMİHA AYVERDİ’YE BİR YOLCULUK, NEVNİHAL BAYAR, KİTAP HABER

TEMMUZ 2006,’’ İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI’’NIN EFENDİSİ İBRÂHİM ATÂ EFENDİ, TALİP MERT, AKADEMİ

23 KASIM 2006, MÂVERÂAN GELEN SES, PERİHAN AKÇAY, MERHABA (KONYA)

2007, HAYAT VEREN MEKTUPLAR, FAZLI AYVERDİ, KESİŞİM YAY.

OCAK 2007, SÂMİHA AYVERDİ HANIMEFENDİ’NİN REMZİ ÜZERİNE, MÜJGAN ÜÇER, AKADEMİ

OCAK 2007, OKUDUKLARIM-GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM, KEMÂL Y. AREN, AKADEMİ

25 MART 2007, RAHMET, MİNNET, BEREKET, ZEYNEP ULUANT, SANAT ALEMİ

25 MART 2007, BİR IŞIK KADIN: SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET NURİ YARDIM, SANAT ALEMİ

25 MART 2007, İRFANİ GELENEK İÇERİSİNDE SÂMİHA AYVERDİ, SADIK YALSIZUÇANLAR, SEMAZEN

NİSAN 2007, ON DÖRT SENE ÖNCE KAYBETTİĞİMİZ FERÂSET, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

NİSAN 2007, OKUDUKLARIM-GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM, KEMAL Y. AREN, AKADEMİ

1 MAYIS 2007, SÂMİHA AYVERDİ HATIRATI, AYŞE ADLI, AKSİYON

12 MAYIS 2007, İSİM ANNEMİZİ ANDIK, PAPATYALAR

31 MAYIS 2007, SÂMİHA AYVERDİ, YAVUZ BÜLENT BAKİLER, SANAT ÂLEMİ

4 AĞUSTOS 2007, SÂMİHA AYVERDİ’NİN İSTANBUL’U, SELİM İLERİ, ZAMAN

EKİM 2007, SÂMİHA AYVERDİ’DE MEVLÂNÂ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

11 KASIM 2007, SAMİHA AYVERDİ, ELİF ŞAFAK, ZAMAN

2007-2008, FEVZİPAŞA’NIN AĞAÇLARI, YELDA İBADİ, SARMAŞIK

NİSAN 2008, BİR ÜSLÛP VİRTÜÖZÜ: SÂMİHA AYVERDİ, MELEK ALTUN, KUŞLUK VAKTİ

TEMMUZ-ARALIK 2008, SÂMİHA AYVEDİ’DE TASAVVUFÎ MEFHUMLARIN KULLANILIŞI ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ, SEVAL YARDIM, TASAVVUF DERGİSİ (s.238-327)
(Bu makalenin bâzı kısımları Akademi Mecmuasının Nisan ve Temmuz 2005 sayılarında da neşredilmiş olup künyesi yazılan dergide sâdece bir kısmı yayınlanmıştır.)

TEMMUZ 2008, SÂMİHA AYEVRDİ’DE ÂİLE ve GENÇLİĞİN YETİŞMESİ, HÜSNÜ Y. LİVATYALI, AKADEMİ

TEMMUZ 2008, AYSEL YÜKSEL İLE HASBİHAL, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

EKİM 2008, KAYBOLAN ANAHTAR, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

2008-KIŞ, BİR İSTANBUL HANIMEFENDİSİ: SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET NURİ YARDIM, ÂSİTANBUL

2009, MUHAFAZAKAR BİR KADIN PORTRESİ OLARAK SEMİHA AYVERDİ: MUHAFAZAKARLIK DÜŞÜNCESİNDE KADINLARA İLİŞKİN BİR HAT ÇİZEBİLMEK, ELİFHAN KÖSE, FE DERGİ (1. Sayı 1)

2009, MUHALİF BİR TARİH: SÂMİHA AYVERDİ syf.104-113, NAZAN AKSOY, KURGULANMIŞ BENLİKLER, İLETİŞİM

2009, SÂMİHA AYVERDİ: MANEVİYAT ve ZERAFET, FERRUH BOZBEYLİ, YALNIZ DEMOKRAT

TEMMUZ 2009, PAŞA HANIM, ZEYNEP ULUANT, AKADEMİ

TEMMUZ 2009, BU… PEYGAMBER AHLÂKIDIR, FUAD SAMUK, AKADEMİ

TEMMUZ 2009, ADINI ANMAYA KANAMAM, TEKİN UĞUREL, AKADEMİ

EKİM 2009, S. AYVERDİ’NİN VEFÂTINDAN SONRA NEŞREDİLEN SEKİZ ESERİ HAKKINDA, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

EKİM 2009, ÜSKÜDAR: ‘’KÂBE TOPRAĞI’’ syf.136-139, ÂLİM KAHRAMAN, ATİKVALİDE, HEYAMOLA

2010, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE YAŞAYAN İSTANBUL, SELAMİ ALAN, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2010-1)

MART 2010, MAHALLE MEKTEBİNDEN BİLGELİĞE SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET NURİ YARDIM, DİL ve EDEBİYAT

4 MART 2010, SELİM İLERİ SÂMİHA AYVERDİ’Yİ ANLATACAK, ZAMAN

11 MART 2010, BİLMEDİĞİM NE ÇOK DEYİM, SELİM İLERİ, RADİKAL

14 MART 2010, ‘’… HATTA ABDÜLHAK ŞİNÂSİ…’’, SELİM İLERİ, ZAMAN

27 MART 2010, OKUDUĞUM SÂMİHA AYVERDİ, SELİM İLERİ, ZAMAN

MAYIS 2010, SÂMİHA AYVERDİ ESERLERİNDEN ‘’EĞİTİMDE ANNE ve AİLE ÜZERİNE NOTLAR’’, PINAR HACISALİHOĞLU, BİLİM ve AKLIN AYDINLIĞINDA EĞİTİM

TEMMUZ 2010, ÜÇ SEÇİLMİŞ, İSMET BİNARK, AKADEMİ

EKİM 2010, SÂMİHA AYVERDİ HAKKINDA-AŞK, MUSTAFA KARA, AKADEMİ

EKİM 2010, YÜCEL ÇAKMAKLI ve BATMAYAN GÜN, MEHMET NURİ YARDIM, AKADEMİ

OCAK 2011, SÂMİHA AYVERDİ, ÖMER TURAN, MERHABA

14 NİSAN 2011, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DÜNYÂSINA YOLCULUK, STAR GAZETESİ

KASIM 2011, SÂMİHA AYVERDİ, T.RT. ÇOCUK DERGİSİ

5 OCAK 2012, BİR ÜNLÜ-SÂMİHA AYVERDİ, MİLLET GAZETESİ

MART 2012, SÂMİHA AYVERDİ, EDİTÖRDEN, HER NEFES

MART 2012, CEMÂLNUR SARGUT İLE RÖPORTAJ, MÜGE DOĞAN, HER NEFES

MART 2012, NE KADAR UZAĞI GÖREBİLİYORUZ, YOSUN MATER, HER NEFES

MART 2012, SABRIN FETHİ, MÜGE DOĞAN, HER NEFES

MART 2012, KARDEŞLERİMİZDEN BİRİ, DİLEK GÜLDÜTUNA, HER NEFES

MART 2012, KALEM ELDEN DÜŞÜYOR, SESİL PİR, HER NEFES

MART 2012, SÂMİHA AYVERDİ’YE GÖRE AŞK, HER NEFES

MART 2012, BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK, MELİKE TÜRKAN BAĞLI, HER NEFES

MART 2012, SÂMİHA AYVERDİ’NİN İZİNDE…, MÜGE DOĞAN, HER NEFES

15 MART 2012, KADINLAR GÜNÜ ve SÂMİHA AYVERDİ, NACİ KONYAR, TAŞOVA GAZETESİ

22 MART 2012, SÂMİHA AYVERDİ, ÂGÂH OKTAY GÜNER, YENİÇAĞ GAZETESİ

NİSAN 2012, TÜRK TÂRİHİNDE OSMANLI ASIRLARI, A. NEZİHİ TURAN, AKADEMİ MECMUASI

NİSAN 2012, EDA CAN-BUSE RABİA MUTÇALI, MERHABA

NİSAN 2012, SÂMİHA AYVERDİ OKULUNDA ANILDI, FATİH

MAYIS 2012, AYSEL YÜKSEL ve ZEYNEP ULUANT İLE RÖPORTAJ, ADALET CANLI AKBAŞ, FAYRAP

TEMMUZ-ARALIK 2012, AYVERDİ EKOLÜNDE MUHAFAZAKÂRLIK, SANAT ve ESTETİK, ZEYNEB ÇAĞLIYAN İÇENLER, MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCE

EKİM 2012, AYVERDİLER, AHMET GÜNER SAYAR, AKADEMİ

EKİM 2012, ‘’AŞK BU İMİŞ’’ ROMANINI KİM YAZDI?, ÖZCAN ERGİYDİREN, AKADEMİ

EKİM 2012, MESİHPAŞA İMAMI: IZDIRAPLA AŞKIN RUMELİ HÂLİ, MEHMET SAMSAKÇI, TÜRK EDEBİYATI

2012-2013, SÂMİHA AYVERDİ’Yİ YENİDEN OKUMAK, E. SEVAL YARDIM, SARMAŞIK

2012-2013, SÂMİHA AYVERDİ İLE HİÇ KARŞILAŞTINIZ MI?, EDA CAN, SARMAŞIK

2012-2013, AYVERDİLİ OLMAK, AYVERDİ’Yİ ANLAMAK, ŞEFİKA MEMİŞ, SARMAŞIK

OCAK 2013, DOST, ZEKİ ÖNSÖZ, AKADEMİ

8 MART 2013, BİZİM EVDEKİ EN KIYMETLİ MİSAFİRDİ, AYDIN BAŞAR, DÜNYA BİZİM

12 MART 2013, EBEDÎ ÂLEME DOĞUŞUNUN YİRMİNCİ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLR SÂMİHA AYVERDİ ve ESERLERİ (BİRİNCİ BÖLÜM), OĞUZ ÇETİNOĞLU, ÖNCE VATAN-KİTÂBİYAT

13 MART 2013, EDEBÎ ÂLEME DOĞUŞUNUN YİRMİNCİ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE SÂMİHA AYVERDİ ve ESERLERİ (İKİNCİ BÖLÜM), OĞUZ ÇETİNOĞLU, ÖNCE VATAN-KİTÂBİYAT

14 MART 2013, İSMET BİNARK İLE “RAHMET ÇEŞMESİ”OLARAK ANDIĞI SÂMİHA AYVERDİ HAKKINDA KONUŞTUK, OĞUZ ÇETİNOĞLU, ÖNCE VATAN

15 MART 2013, TÜRK RÖNESANSINI İNŞA ETMEYE ÇALIŞAN SÂMİHA AYVERDİ, OĞUZ ÇETİNOĞLU, ÖNCE VATAN

16 MART 2013, SÂMİHA AYVERDİ’NİN TARİH ANLAYIŞI ve OSMANLI YORUMU, OĞUZ ÇETİNOĞLU, ÖNCE VATAN

16 MART 2013, İSMİYLE MÜSTESNÂ BİR AYDIN: SÂMİHA AYVERDİ, HÜSEYİN HATIL, YENİMAKALE.COM

22 MART 2013, HATIRALARI HAYALLERİNDEN GÜZEL OLAN YALNIZ BİR HANIMEFENDİ: SÂMİHA AYVERDİ, ZEKERİYA BAŞKAL, ZAMAN

22 MART 2013, İNANDIĞI HER KONUDA ÖRNEK DE OLMUŞTU, ZEYNEP İNAN, BİZİM DÜNYA

26 MART 2013, SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET NURİ YARDIM, MİLÂT

26 MART 2013, SAMİHA AYVERDİ EN ÇOK KUR’AN’I OKURDU, AHMET SARI, SANAT STAR

İLKBAHAR 2013, AFİFE GÜRSESLİ’DEN SÂMİHA ANNE’Yİ DİNLİYORUZ, MÜBİN SOYER, MERHABA

İLKBAHAR 2013, VÂHİT ERDEM, SÂMİHA AYVERDİ’Yİ ANLATIYOR, YEGÂN ERDEM, MERHABA

İLKBAHAR 2013, BATMAYAN GÜN, FAHRÜNNİSA BİLGİN, MERHABA

20 NİSAN 2013, ASTARGAN MANTOLU KADIN ROMANCILAR, SELİM İLERİ, ZAMAN

22 NİSAN 2013, ÇOK ŞEY ÖĞRENİLECEK RÖPORTAJLAR, Haz.: AHMET YABULOĞLU, YENİÇAĞ-KİTAP

25 NİSAN 2013, SÂMİHA AYVERDİ KÜLLİYATINDAN ÇIKTI RÖPORTAJLAR, ANKETLER: O DA BANA KALSIN, SEFA KOYUNCU, TÜRKİYE

29 NİSAN 2013, SÂMİHA AYVERDİ, ZEYNEP İNAN, DÜNYA BİZİM

29 NİSAN 2013, ONUN HATIRALARI HAYALLERİNDEN GÜZELDİ, ZEYNEP İNAN, BİZİM DÜNYA

5 MAYIS 2013, CUMHURİYETİN MUHALİF KADIN SİMASI, SEVDE TUBA OKÇU, ZAMAN-PAZAR EDEBİYAT
r
6 MAYIS 2013, SÂMİHA AYVERDİ DAHA YAKINDAN, YAKUP ÖZTÜRK, ZAMAN-KİTAP ZAMANI

10 MAYIS 2013, SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

13 MAYIS 2013, GEÇMİŞTEN GELECEĞE, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

17 MAYIS 2013, S. AYVERDİ ve TARİKATLAR, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

20 MAYIS 2013, AYVERDİ’NİN DERGAHLARA BAKIŞI, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

24 MAYIS 2013, AYVERDİ ve TEKKELERİN KAPANMASI, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

6 HAZİRAN 2013, HÂTIRA KİTAPLARIYLA SÂMİHA AYVERİ, MEHMET DEMİRCİ, WWW. SANATALEMİ.NET

23 HAZİRAN 2013, RÖPORTAJIN GÜCÜ, MEHMET NURİ YARDIM, MİLAT GAZETESİ

TEMMUZ 2013, SÂMİHA AYVERDİ’NİN DİN ANLAYIŞI, ETHEM RUHİ FIĞLALI, AKADEMİ

TEMMUZ 2013, SÂMİHA AYVERDİ HOCAMIZ, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

TEMMUZ 2013, İSTANBUL GECELERİ’Nİ OKURKEN, ABDULLAH UÇMAN, AKADEMİ

TEMMUZ 2013, SÂMİHA AYVERDİ’DE YOLCULUK, EYÜP SÂLİH, AKADEMİ

TEMMUZ 2013, P. SAFÂ’NIN “CÂNÂN” ve SÂMİHA AYVERDİ’NİN “İNSAN ve ŞEYTAN” ROMANLARI ÜZERİNE BİR MUKÂYESESİ, CAN ŞEN, AKADEMİ

YAZ 2013, SÂMİHA AYVERDİ KİTAPLARINI OKUMA YARIŞMASI AÇILIŞ KONUŞMASI, BERAT ŞENYERLİ, MERHABA

YAZ 2013, KİTAPLAR-İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI ve YOLCU NEREYE GİDİYORSUN?, MERHABA

YAZ 2013, SÂMİHA AYVERDİ’NİN “DİLE GELEN TAŞ” ESERİNDE ŞAHIS İSİMLERİ, SERPİL AKGÜL, MERHABA

27 AĞUSTOS 2013, HATIRALARI VAR O DA BİZE KALDI, TUNA ACAR, SANAT STAR

EKİM 2013, ROMANLARIYLA SÂMİHA AYVERDİ, MEHMET DEMİRCİ, AKADEMİ

EKİM 2013, SÂMİH AYVERDİ İLE İLGİLİ BİR ANKET, SAVAŞ AYGENER, AKADEMİ

EKİM 2013, TÜRK KİMLİĞİ ve SÂMİHA AYVERDİ’DE KÜLTÜRÜMÜZ, ZEKİ ÖNSÖZ, AKADEMİ

4 KASIM 2013, İSTANBUL’UN EN GÜZEL ŞEKİLDE ESERLERİNE YANSITTI, SADULLAH YILDIZ, BİZİM DÜNYA

16 KASIM 2013, AZİZ NESİN’İ DUYUNCA NE CEVAP VERMİŞ?, REŞİT GÜNGÖR KALKAN, BİZİM DÜNYA

30 KASIM 2013, BALKANLARIN HANIMEFENDİSİ SÂMİHA AYVERDİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI, www.kosovahaber.net

30 ARALIK 2013, SÂMİHA AYVERDİ PANELİ, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

OCAK 2014, SÂMİHA AYVERDİ’YE DÂİR, MÜJGAN CUNBUR, AKADEMİ (Müjgan Cunbur’un Özcan Ergiydiren’e gönderdiği hâtıralarından alınmıştır.)

24 ŞUBAT 2014, SÂMİHA AYVERDİ’NİN İSTANBUL’U, AHMET YABULOĞLU, TÜRKİYE’DE YENİÇAĞ

MART 2014, SÂMİHA AYVERDİ’NİN AVRUPA SEYEHATNAMESİ, TANER ÖZMEN, DİL ve EDEBİYAT

MART 2014, 2 DÜNYA 1 İNSAN, SKYLİFE

6 MART 2014, SÂMİHA AYVERDİ ADINA YARIŞMA, TÜRKİYE’DE YENİÇAĞ

17 MART 2014, TASAVVUFLA KAPLANMIŞ BİR KALPTİ AYVERDİ, MUSTAFA UÇURUM, www.dünyabizim.com

NİSAN 2014, ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA İÇİN, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

İLKBAHAR 2014, SÂMİHA AYVERDİ’NİN “İNSAN” ve “ŞEYTAN”’I, MEVÂ APAYDIN, MERHABA

13 NİSAN 2014, ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA, MEHMET NURİ YARDIM, MİLAT

TEMMUZ-ARALIK 2014, SÂMİHA AYVERDİ ve AHDE VEFA, F. CANGÜZEL GÜNER ZÜLFİKAR, MUHÂFAZAKÂR DÜŞÜNCE

TEMMUZ-ARALIK 2014, SÂMİHA AYVERDİ: GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRKİYESİ’NDE MUHAFAZAKÂR BİR KADIN MÜTEFEKKİRİN YOL GÜZERGÂHINA DAİR NOTLAR, H. ALİYAR DEMİRCİ, MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCE

AĞUSTOS 2014, SÂMİHA AYVERDİ’NİN İSTANBUL SEYAHATNAMESİ, TANER ÖZMEN, DİL ve EDEBİYAT DERGİSİ

20 EKİM 2014, İSTANBUL PEYZAJLARI, SELİM İLERİ, ZAMAN

29 EKİM 2014, BİR TÜRK MÜTEFEKKİRİ SÂMİHA AYVERDİ, HÜRRİYET 91 YIL 91 KADIN

3 ŞUBAT 2015, “TÜRK TÂRİHİNDE OSMANLI ASIRLARI”NI YAZAN BOLULU SÂMİHA AYVERDİ, ZEKİ GÜREL, WWW.BOLUHAVADİS.NET

1 MART 2015, SÂMİHA AYVERDİ: AŞK İÇİN SAVAŞAN “MÜRŞİDE”, SERAP YEŞİLTUNA, TÜRK SOLU

8 MART 2015, SÂMİHA “ANNE” İLE KADINLIĞA DAİR, SERAP YEŞİLTUNA, TÜRK SOLU

16 MART 2015, YAZAR SAMİHA AYVERDİ ESKİŞEHİR’DE ANILACAK, www.haber7.com

17 MART 2015, SAMİHA AYVERDİ VEFA HAFTASI ETKİNLİĞİ, www.milliyet.com.tr

18 MART 2015, SAMİHA AYVERDİ VEFA HAFTASI ETKİNLİĞİ, www.mersinhaber.com

18 MART 2015, SAMİHA AYVERDİ ANILDI, www.sabah.com.tr

18 MART 2015, SAMİHA AYVERDİ ANILDI, www.yenisafak.com.tr

22 MART 2015, BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ VE TARİHÇİSİ OLARAK SÂMİHAYAVERDİ, SERAP YEŞİLTUNA, TÜRK SOLU

NİSAN 2015, SÂMİHA AYVERDİ ve TEKKELER, MEHMET DEMİRCİ, AKADEMİ

NİSAN 2015, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE ÂİLE YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, FUNDA ÇAPAN ÖZDEMİR, AKADEMİ

17 MAYIS 2015, AMAZONLAR-TÜRK’ÜN SAVAŞÇI KADINLARI (5) TÜRKÇEYİ NAKIŞ GİBİ İŞLEYEN BİR DİL ÜSTADI: SÂMİHA AYVERDİ, SERAP YEŞİLTUNA, TÜRK SOLU

TEMMUZ 2015, AŞKIN SONSUZ İKLÎMİNDE BATMAYAN GÜN ROMANI, NURGÜL KARAYAZI, AKADEMİ

25 TEMMUZ 2015, YAZ KİTAPLARI ya da SİNAN’IN GÜNLÜĞÜ, SELİM İLERİ, ZAMAN

4 AĞUSTOS 2015, SİNAN’IN GÜNLÜĞÜ, MEHMET NURİ YARDIM, MİLAT

10 AĞUSTOS 2015, I. MURAD’IN DUASI, MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR

25 AĞUSTOS 2015, SİNAN’IN GÜNLÜĞÜNDE MEVLEVÎ KÜLTÜRÜ, MEHMET DEMİRCİ, www.semazen.net

14 EYLÜL 2015, SÂMİHA AYVERDİ ÇEŞMESİ, MEHMET DEMİRCİ, www.yeniasır.com.tr

EKİM 2015, SÂMİHA ANNE, İLHAN ABLA ve MEHMET DEDE, AYSEL YÜKSEL, AKADEMİ

10 KASIM 2015, İNSANLIĞI GİYMİŞ BİR MÜTEFEKKİR, BARIŞ AYGENER, RADİKAL BLOG

11 KASIM 2015, İNSANLAR İÇİNDE BİR KANDİL: SÂMİHA AYVERDİ, BARIŞ AYGENER, RADİKAL BLOG

8 OCAK 2016, HARİKULÂDE MEKTUPLAŞMALAR, SELİM İLERİ, RADİKAL KİTAP

19 ŞUBAT 2016, TÜRK-RUS MÜNÂSEBETLERİ ve MUHÂREBELERİ, MEMHMET DEMİRCİ,
www.yeniasir.com

11 TEMMUZ 2016, MEKTUPLAR 3, MEHMET DEMİRCİ, www.yeniasir.com.tr