AYVERDİ ENSTİTÜSÜ

AYVERDİ ENSTİTÜSÜ EKREM HAKKI AYVERDİ ARŞİV DÖKÜMÜ

EKREM HAKKI AYVERDİ’NİN KİTAPLARI

XVIII. ASIRDA LÂLE (1950)

FÂTİH DEVRİ MÎMÂRÎSİ (1953)

FÂTİH DEVRİ HATTATLARI ve HAT SANATI (1953)

FÂTİH DEVRİ MÎMÂRÎ ESERLERİ (1953)

XIX. ASIRDA İSTANBUL HARİTASI (1958)

FÂTİH DEVRİ MÎMÂRÎSİ ZEYLİ (1961)

OSMANLI MİMÂRÎSİNİN İLK DEVRİ (1966)

İSTANBUL VAKIFLARI TAHRİR DEFTERİ (Müşterek) (1970)

OSMANLI MÎMÂRÎSİNDE ÇELEBİ ve II. SULTAN MURAD DEVRİ, II (1972)

OSMANLI MÎMÂRÎSİNDE FÂTİH DEVRİ, III (1973)

OSMANLI MÎMÂRÎSİNDE FÂTİH DEVRİ, IV (1974)

İLK 250 SENENİN OSMANLI MÎMÂRÎSİ (Müşterek) (1976)

AVRUPA’DA OSMANLI MÎMÂRÎ ESERLERİ: ROMANYA-MACARİSTAN, 1.cild 1. ve 2. Kitap (Müşterek)

AVRUPA’DA OSMANLI MÎMÂRÎ ESERLERİ: YUGOSLAVYA, II. Cild 3. Kitap (Müşterek) (1981)

AVRUPA’DA OSMANLI MÎMÂRÎ ESERLERİ: YUGOSLAVYA, III. Cild 3. Kitap (Müşterek) (1981)

AVRUPA’DA OSMANLI MÎMÂRÎ ESERLERİ: BULGARİSTAN-YUNANİSTAN-ARNAVUTLUK, IV. Cild 4. 5. 6. Kitaplar (1982)

FOTOĞRAF ARŞİVİ

Bu bölümde Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 1950-1978 seneleri arasında Türkiye ve Balkan ülkelerindeki pek çok tarihî yapı, cami, medrese, çeşme, hamam, kabir, türbe, saray, köprü vb eserler ile ilgili yaptığı çalışmalar esnasında çektiği fotoğraflar yer almaktadır.
Yaklaşık 22 bin civarında yüksek çözünürlüklü fotoğraf, araştırmacı ve akademisyenlerin yararlanabilecekleri çok önemli bir kaynaktır.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Ayverdi Enstitüsü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eser Listeleri:

İstanbul listesi için tıklayınız.

Anadolu listesi için tıklayınız.

Balkanlar ve Avrupa listesi için tıklayınız.