AYVERDİ ENSTİTÜSÜ

AYVERDİ ENSTİTÜSÜ SÂMİHA AYVERDİ ARŞİV DÖKÜMÜ

SÂMİHA AYVERDİ’YE VERİLEN ÖDÜLLER

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Millî Kültür Meseleleri ve Tasavvuf Düşüncesi
İsim-Soyisim: Kâzım Yetiş
Yapıldığı yer: İSTANBUL
Yöneten:Ömer Fâruk Akün
Tarih: 1974
Türü: Mezuniyet

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi (hayatı, eserleri) (2 cilt)
İsim-Soyisim: Banıçiçek Kırzioğlu
Yapıldığı yer: ERZURUM-Atatürk Üniversitesi
Yöneten:Şerif Aktaş
Tarih: 1990
Türü: Doktora

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Aşk Budur ve Batmayan Gün Romanlarındaki Tasavvufî Mefhumlar
İsim-Soyisim: E. Seval Yardım
Yapıldığı yer: İSTANBUL
Yöneten:Kâzım Yetiş
Tarih: 1995
Türü: Bitirme

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin İnsan ve Şeytan Adlı Romanının İncelenmesi
İsim-Soyisim: Fatma Varlı
Yapıldığı yer: ANKARA
Yöneten: Ali Yılmaz
Tarih: 1998
Türü: Lisans

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Balkan'lar ve Balkan Türklüğü
İsim-Soyisim: Aslı Çamlıbel
Yapıldığı yer: MANİSA - Celal Bayar Ü.
Yöneten:Ünal Şenel
Tarih: 2000
Türü: Bitirme Ödevi

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Sanat ve Edebiyata Bakışı
İsim-Soyisim: Seçil Dumantepe
Yapıldığı yer: MANİSA - Celal Bayar Ü.
Yöneten:Ünal Şenel
Tarih: 2000
Türü: Bitirme Ödevi

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Türk Âilesi
İsim-Soyisim: Tuğba Taslakoğlu
Yapıldığı yer: MANİSA - Celal Bayar Ü.
Yöneten:Ünal Şenel
Tarih: 2000
Türü: Bitirme Ödevi

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Roman ve Hikâyelerinde Tasavvuf
İsim-Soyisim: Mustafa Öztürk
Yapıldığı yer: İZMİR - Dokuz Eylül Ü.
Yöneten:Mehmet Demirci
Tarih: 2001
Türü: Diploma Çalışması

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Batı Kültür ve Medeniyetinin Değerlendirilişi
İsim-Soyisim: Pınar Öznur Ceylan
Yapıldığı yer: MANİSA - Celal Bayar Ü.
Yöneten:Ünal Şenel
Tarih: 2002
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi Romanlarında Örnek İnsan
İsim-Soyisim: Sebile Başok
Yapıldığı yer: İSTANBUL - Marmara Ü.
Yöneten: Mustafa Tahralı
Tarih: 2004
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayveri'nin Eserlerinde Üç Temel Mekân: Konak, Köşk ve Yalı
İsim-Soyisim: Selami Alan
Yapıldığı yer: ESKİŞEHİR - Osman Gazi Ü.
Tarih: 2005
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde İstanbul'da Gündelik Hayat
İsim-Soyisim: Zeynep Uymur
Yapıldığı yer: İSTANBUL Üniversitesi
Yöneten:Kâzım Yetiş
Tarih: 2005
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Beş Eserinde Tasavvuf Unsurları
İsim-Soyisim: Tuba Özer
Yapıldığı yer: ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi
Yöneten:Tarık Özcan
Tarih: 2008
Türü: Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin eserlerinde Aşk Mefhûmu
İsim-Soyisim: Gülşah Şişman
Yapıldığı yer: TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yöneten:Enver Okur
Tarih: 2009
Türü: Yüksek Lisans

Tezin Adı: Rifailik tarikatı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
İsim-Soyisim: Turan Atik
Yapıldığı yer: İSTANBUL - Marmara Üniversitesi
Yöneten:Ali Coşkun
Tarih: 2007
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Üç Eserinde (Hancı, Yusufcuk, Dile Gelen Taş) Dinî ve Tasavvufî Unsurlar
İsim-Soyisim: Münire Akçal
Yapıldığı yer: KÜTAHYA - Dumlupınar Ü.
Yöneten:Ali torun
Tarih: 2007
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Dînî ve Mânevî Unsurlar
İsim-Soyisim: Yasemin Akdeniz
Yapıldığı yer: İSTANBUL - Marmara Ü.
Yöneten:Ali Ulvi Mehmedoğlu
Tarih: 2010
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Bir Entelektüelin Türkiye'de İslâm, modernizm ve milliyetçiliğe yaklaşımı: Samiha Ayverdi (1905-1993)
İsim-Soyisim: Ayşen Müderrisoğlu
Yapıldığı yer: İstanbul-İstanbul Üniversitesi
Yöneten:Bülent Bilmez
Tarih: 2010
Türü: Yüksek Lisans

Tezin Adı: Omanlı Türk Modernleşmesşi Ekseninde Türk Muhafazarkarlığı ve Sâmiha Ayverdi
İsim-Soyisim: Savaş Aygener
Yapıldığı yer: ANKARA - Hacattepe Ü.
Yöneten:Serdar Sağlam
Tarih: 2011
Türü: Yüksek Lisanas

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde İstanbul Folkloru Funda Türkmen
İsim-Soyisim:
Yapıldığı yer: İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi
Yöneten:Abdülkadir Emeksiz
Tarih: 2011
Türü: Yüksek Lisans

Tezin Adı: Samiha Ayverdi'nin Romancılığı
İsim-Soyisim: Emine Gözde Özgürel
Yapıldığı yer: Ankara-Ankara Üniversitesi
Yöneten:Nurullah Çetin
Tarih: 2011
Türü: Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin "İbrâhim Efendi Konağı" Adlı Eserindeki Cümle Yapılarının İncelenmesi
İsim-Soyisim: Merve Fersan
Yapıldığı yer: İSTANBUL-Fâtih Üniversitesi
Yöneten:Memet Gümüşkılıç
Tarih: 2013
Türü: Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sâmiha Ayverdi'nin Dînî Düşüncesi
İsim-Soyisim: Fatih Sancılı
Yapıldığı yer: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ-SİVAS
Yöneten:Metin Bozkuş
Tarih: 2013
Türü: Yüksek Lisans