Osmanlı - İran Siyâsî Münâsebetleri (1578-1612)

Yazar: Bekir Kütükoğlu
ISBN: 978-975-7618-15-2
Sayfa Sayısı: 340
Boyut: 16cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 1993
Baskı: 1

1578-1612 yılları arasındaki Osmanlı-İran münasebetlerini, "Gürcistan ve Şirvan’ın zaptı; Safevîler’in Şirvan ve Gürcistan’ı istirdat gayretlerinin akim kalması ve sulh teşebbüsleri; Azerbaycan ve Irak’ta yeni fetihler, İran’la sulhun tekerrürü; Osmanlı-Safevî diplomatik münasebetleri; Osmanlı İmparatorluğu ve şark hududu vilayetleri; Safevîlerin Azerbaycan’ı istirdadı" başlıkları ile 6 bölüm hâlinde inceleyen eser.