Bir ezel-ebed yolcusu olan rûhun, bir zaman için konukladığı bedenle kıyâmete sürecek kavgasını duymayan mı vardı? Dünyâ, dünyâ olalı beri, beden rûhu beşeriyet toprağına, ruh bedeni ulûhiyet göklerine çağırmaktan ne bıkmış ve usanmış ve ne de bıkacak, usanacaktı. Oldu olası, beden rûha çelme takmakta, ruh ise bedene efsun okumakta ne de mâhir ne de usta idi.

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!