Evet bu cihan içindeki yeri bir hardal tânesi kadar küçük olan bir dünyâda, insanoğlunu inşâ eden kudret, onu, sâdece maddenin eline bırakmak için yaratmış olabilir mi? Böyle bir sakat idrâk, kütleleri kendi kendini yıkacak bir nihilizme götürür. İnkârcılık ise vücut ikliminde meydana getirdiği anarşi ile cemiyeti tuz-buz eder. Son devir insanının bu muvâzenesizlik yüzünden çekmekte olduğu ıztırap, huzursuzluk çileleri gibi...

Sâmiha Ayverdi

Kubbealtı Vakfı faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi giriniz!