UZAKTAN EĞİTİM – Siyakat Yazısına Giriş ve İleri Divani

Hoca: Orhan Sakin

Süre: 4 Hafta- Haftada 2 gün TOPLAM 8 DERS

Dönem: Haziran 2024

Gün/Saat: Her Salı-Cuma Saat: 21.00-22.30 arası

Ücret: 1000 TL

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KURS HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN: 0534 766 23 56 NUMARALI TELEFONU ARAYABİLİRSİNİZ

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfında her seviye Osmanlı Türkçesi kursu uzaktan eğitimle devam etmektedir. Derslerin internet üzerinden canlı olarak yapıldığı bu sistemde Zoom Video Konferans programı kullanılmaktadır. Sınıf ortamında yüzyüze Osmanlı Türkçesi derslerini yıllardır devam ettiren vakfımız önümüzdeki süreçte derslerini uzaktan eğitimle devam ettirebilecek altyapı ve eğitim materyaline sahiptir.

Öğrencilerin önceden belirlenen saatte, internete bağlanabildikleri her yerde derse devam edebildikleri Kubbealtı Uzaktan Eğitim programında, eğitim materyalleri öğrencinin ekranına yansıtılır. Dersler etkileşimli ve katılımcı odaklı olduğu için öğrenim başarısı çok yüksektir.

Dersler başlamadan önce katılımcıların, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarına Zoom Video Konferans programını indirmiş olması gerekmektedir.

Programı güvenli indirmek için zoom.us/download adresini kullanınız.

*Kaçırdığınız canlı eğitimleri göndereceğimiz şifre ile 24 saat içinde istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.

DİVANİ (Tanzimat Öncesi Arşiv Belgeleri Okuma ve Değerlendirme) Dersleri

A. Genel Bilgi:

1830’lardan itibaren Osmanlı devlet teşkilatındaki değişim, bürokrasi ve yazışma usüllerini de kapsamıştır. Bu tarihten sonra devlet kurumlarında “Rika” dediğimiz yazı türü hâkim iken öncesine ait belgelerde ise “divânî” ismi verilen yazı türünün hakimiyeti söz konusudur.

Katılımcıların seviyesi:

Bu derslere katılacakların Osmanlı Türkçesi Divani metinleri orta seviyede okuyabilir olmaları gerekmektedir. Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar hakkında temel düzeyde eğitim almış olmaları önemlidir. Ayrıca rika yazılı belgeleri temel seviyede de olsa okuyabilir olmak gerekmektedir.

Dersin Amacı:

Divani yazısının temel özelliklerini tanıma, belge türleri olarak ferman, berat, buyuruldular ile bunlara bağlı tezkire ve müsveddeler muameleli arzuhal ve benzeri kayıtları tanımak; bununla birlikte Siyakat yazısına aşinalık kazanmak üzere yazı şeklini ve bazı belgeleri incelemek

B. Ders programı

1. ve 2. Hafta üzerinde durulması planlanan konular:

Divani hatla yazılmış, açık ve okunaklı çeşitli seçilmiş belge ve metinler.

Divani yazıya geçiş teşkil edecek kolay ve okunaklı belgelerle okuma egzersizleri yanında klasik dönem Osmanlı Devlet teşkilatının ve bürokratik işleyişinin ana hususiyetleri üzerinde durulacak.

Ferman, berat, müsvedde, tezkire, mühimme kayıtları.

Osmanlı devletinin en önemli karar organı olan Divan-ı Hümayundan çıkan ve hüküm olarak da adlandırılan fermanlar ile beratların ana rükunları ile bunların müsvedde ve defter kayıtlarına ait çeşitli örnekler okunup değerlendirilecek.

Not: Bu süreçte ferman, berat ve kadı belgelerinin tarihlemesinde Arapça sayılar ile belgelerin tarihlerinin okumaları yapılacak; bunun için belgelerin okunması sonrasında kalan süreler değerlendirilecektir

Muameleli belge örnekleri ve buyruldular

Tanzimat öncesi belgelerde arasında sıkça rastlanan bu belge türlerinin tanınması, okunması ve anlaşılması için örnekler okunacak.

3. ve 4. Hafta okunması planlanan belgeler

Fâtih Sultan Mehmed döneminden Sultan Abdülaziz dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin gizlilik isteyen resmî malî kayıtları, özellikle tahrir ve muhasebe defterleri, bunlardan çıkarılan notlar genelde Farsça kalıplar kullanılarak siyâkatle yazılmıştır. Bilhassa İlhanlı geleneğinin de bir yansıması olarak vergi kayıtlarını ihtiva eden tahrir defterleri zamanla iyice stilize hale gelen siyâkat yazısıyla kaleme alınmış, hatta bunların rakamları da siyâkat rakamları olarak belirtilmiştir. Osmanlı Devleti’nin iktisadî, idarî, malî, sosyal ve kültürel hayatına ışık tutan bu kayıtların arşiv ve kütüphanelerde pek çok örneği bulunmaktadır. (TDV-İslam Ansiklopedisi)

Derslerimizde siyakat yazısının şekil özellikleri kısaca anlatılarak öğrencilerin aşinalık kazanmaları için örnek belgeler incelenecektir.

KURS VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN KUBBEALTI VAKFI’NIN BANKA HESAP BİLGİLERİ:

TR54 0006 2000 0440 0006 2987 09

Garanti Bankası/ Çemberlitaş Şubesi

Alıcı adı: Kubbealtı İktisadi İşletmesi

Önemli Not: Açıklama bölümüne kaydolmak istediğiniz dersin adını açık bir şekilde yazmayı ve dekontunuzu bize (0534 766 23 56) Whatsapp ile göndermeyi ve kaydedildiğinize dair teyit almayı unutmayınız.

Ayrıca Whatsapp mesajı ile ayrıntılı olarak eğitim bilgilerinizi (lise/lisans/yüksek lisans/ doktora) sırasıyla yazınız.

Okullarınızın bölüm ve enstitülerini yazmayı unutmayınız.

Mesleğinizi, ev adresinizi ve e-posta adresinizi de bilgilerinize ekleyiniz.

Orhan Sakin

1960 yılında Yozgat’ta doğdu. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman ve idareci olarak çalışmaktadır. Osmanlı Türkçesi, arşiv belgeleri, Türkmenler, nüfus ve etnik yapı konuları başta olmak üzere, Osmanlı tarihiyle ilgili çeşitli çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.