Ud

Hoca: İbrahim Kararoğlu

Süre: 8 Ay

Dönem: ..

Gün/Saat: 12.00-14.00 Cumartesi

Ücret: ..

Doğu medeniyetinin en kadim sazlarından olan ud, geniş bir coğrafyaya yayılan kültür karması içinde birçok milletin müzikal tınılarını ifade etmekte kullandığı başlıca enstrümanlardandır. Kaynaklarda Horasanlı Türk işçiler tarafından Arap yarımadasına taşındığı, buradan da haçlı seferleri ile Avrupa’ya geçerek orta çağ ve barok dönemin en popüler enstrümanlarına formel olarak ilham kaynağı olduğu belirtilen ud sazı, şimdi ki bilinen formunu Osmanlı döneminde almıştır. Bütün bedii sanatların intikalinde vazgeçilmez bir unsur olan sözlü kültür aktarımı mûsıki sanatının da en temel dinamiklerindendir. Gelenek yapısı içinde süre gelen bu intikal ve imal süreci, tarih, edebiyat ve sosyoloji disiplinleri ile beslenerek tam anlamı ile ifadede vücut bulmaktadır.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda devam eden çalışmalarımız; milli kültürümüzün vazgeçilmez unsuru olan geleneksel mûsıkimizi ud sazı çevresinde gelenek ve kültürümüzün muhafazası, gelecek nesillere aktarımı ve yaşatılması bilincini kendine görev edinmiş talebeler yetiştirmek gayesiyle devam etmektedir.

Dersi İşleyiş biçimi; Haftada bir mevcut öğrenci sayısına ve seviye farklılıklarına göre eşit seviyede olanlar ile grup dersi, farklı seviyede olan öğrencilerimiz ile birebir ders şeklinde gerçekleşmektedir.

Nota bilmeyen Öğrencilerimiz için; dersler esnasında nota solfej makam nazariyatı eğitimi vermekteyiz.

Nota ve Makam (nazariyat) bilgisi olan ve olmayan öğrencilerimiz; aynı sınıfta farklı seviyeler ile derse devam edeceklerinden birebir ders biçiminde öğrenim şeklini tercih etmekteyiz.

Ders kontenjanımız maksimum 6 kişi olacaktır.

Derslerimize enstrumanın biçimi ve postürel uygunluğu göz önünde bulundurarak. 15-70 yaş arası öğrenci kabul etmekteyiz. Daha küçük yaş grubu enstrumanı kavramakta sıkıntı çektiği için problem teşkil etmektedir.

KURS VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN KUBBEALTI VAKFI’NIN BANKA HESAP BİLGİLERİ:

TR54 0006 2000 0440 0006 2987 09

Garanti Bankası/ Çemberlitaş Şubesi

Alıcı adı: Kubbealtı İktisadi İşletmesi

Önemli Not: Açıklama bölümüne kayıt olmak istediğiniz dersin adını açık bir şekilde yazmayı ve dekontunuzu bize (0534 766 23 56) Whatsapp ile göndermeyi ve kaydedildiğinize dair teyit almayı unutmayınız.

Yine aynı mesaja ayrıntılı olarak eğitim bilgilerinizi (lise/lisans/yüksek lisans/ doktora) sırasıyla yazınız.

Okullarınızın bölüm ve enstitülerini yazmayı unutmayınız.

Mesleğinizi, ev adresinizi ve e-posta adresinizi de bilgilerinize ekleyiniz.


İbrahim Kararoğlu

İstanbul’da doğdu. Müziğe 10 yaşında ilk hocası Necdet Dönmez’den aldığı ud, nazariyat ve sanatsal ve estetik duyum dersleriyle başladı. 1998 yılında ud sanatçısı Yurdal Tokcan ile uzun süre udda ileri teknik icralar üzerine çalıştı. Akademik müzik hayatına 2000 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet konservatuvarı’nda başladı. Müzik Teorisi ve 21. Yüzyıldaki Türk Müziği Teorileri konusunda Dr.Nail Yavuzoğlu ile çalıştı. Öğrenim hayatı boyunca Nevzad Atlığ, Alêddin Yavaşça, Şehnaz Rizeli gibi sanatçı hocalardan eğitim aldı.

2000-2003 yılları arasında UNESCO’nun kültürel projeleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, birçok ülkede ud sazını ve Türk stili ud icrasını dünya müzisyenleriyle paylaştı ve tanıttı. Dünya mistik felsefeleri ve müzikleriyle de yoğun olarak ilgilendi. Ülkemizde her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nde Mevlevi Sema Ritüeli, İstanbul ve Balkan Bektaşiliği ve Devran konulu konserlerde ud icracısı ve solist olarak görev aldı.

2005 yılında İsmail Dede Efendi’nin eserlerinden oluşan “Hazine” isimli solo albümün müzik yönetmenliğini üstlendi. Aynı yıl, Yapı Kredi Kültür Sanat Organizasyonu’nun düzenlediği Karagöz Festivali’nde “Karagöz Perde Müzikleri” seri konserleri çalışması ile özel müzik ödülüne layık görüldü. Hâlen Kubbealtı Kültür Sanat Vakfı’nda ud eğitmenliği yapmaktadır.