Klasik Kemençe

Hoca: Aslıhan Eruzun Özel / Neva Günaydın

Covid-19 Salgını sebebiyle derslerimize ara verilmiştir.


Aslıhan Eruzun Özel

İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1984-1990 yılları arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın Çalgı Eğitim Bölümü’nde, lisans eğitimini ise 1990-1994 yılları arasında aynı Kompozisyon Bölümü’nde tamamladı. Üç telli klasik kemençe derslerini İhsan Özgen’den aldı. Aynı okulun çeşitli bölümlerinde üç telli klasik kemençe dersleri verdi. 1997 yılında Tanburi Cemil Bey’in Kemençe İle Eser İcrası Üzerine Bir Çalışma (İcra-Nota Farklılığı) konulu yüksek lisans tezini tamamladı, 2007 yılında Üç Telli Kemençenin Eğitimine İlişkin Bir Yöntem konulu sanatta yeterlilik tezi ile akademik çalışmalarına başladı. Çeşitli müzik topluluk ve orkestralarla yurtiçinde ve yurtdışında pek çok konser, festival, radyo ve TV programlarına katıldı. 2000 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akademik görevlerine ve mesleki çalışmalarına devam etmektedir.


Neva Günaydın

İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü lise devresinden 2010 yılında, Çalgı Bölümü lisans programından 2014 yılında mezun oldu. İhsan Özgen, Hasan Esen ve Neva Özgen'den kemençe eğitimi aldı.

TRT Gençlik Korosu'nda kemençe çaldı. İTÜ Yarı Zamanlı Çalgı Programı’nda ve Beşiktaş Müzik Evi’nde kemençe dersleri verdi. 2013 yılında Galata Elektroakustik Orkestrası'yla, Genova'daki Piazza delle Feste'de konser verdi. 2014 yılında Galata Elektroakustik Orkestrası'yla Venedik Bienali 58. Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali'nde konser verdi. 2017 yılında İTÜ Çalgı-Ses yüksek lisans programında öğrenim görmeye başladı.