UZAKTAN EĞİTİM – Osmanlı Arşiv Belgeleri (Rik'a) Okuma ve Değerlendirme

Hoca: Orhan Sâkin

Süre: 4 Hafta- Haftada 2 gün TOPLAM 8 DERS

Dönem: Ağustos 2024 KAYIT YAPTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA BİZİ ARAYINIZ

Gün/Saat: Pazartesi-Perşembe / 21.00-22.30

Ücret: 2000 TL

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLERİ RİKA VE DÎVÂNÎ DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KURS HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN: 0534 766 23 56 NUMARALI TELEFONU ARAYABİLİRSİNİZ

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfında yıllardır devam ettirilen sınıf ortamında yüz yüze Osmanlı Türkçesi derslerinin önümüzdeki süreçte uzaktan eğitimle devam ettirebilmesi için gerekli altyapı ve eğitim materyalleri temin edilerek her seviyeye uygun Osmanlı Türkçesi kursu uzaktan eğitimle devam etmektedir. Derslerin internet üzerinden canlı olarak yapıldığı bu sistemde Zoom Video Konferans programı kullanılmaktadır.

Öğrencilerin önceden belirlenen saatte, internete bağlanabildikleri her yerde derse devam edebildikleri Kubbealtı Uzaktan Eğitim programında, eğitim materyalleri öğrencinin ekranına yansıtılır. Dersler etkileşimli ve katılımcı odaklı olduğu için öğrenim başarısı çok yüksektir.

Dersler başlamadan önce katılımcıların, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarına Zoom Video Konferans programını indirmiş olması gerekmektedir.

Kaçırılan derslerin kaydı öğrencilerle paylaşılır.

Programı güvenli indirmek için zoom.us/download adresini kullanılmalıdır.

RİKA (Tanzimat Sonrası Arşiv Belgeleri Okuma ve Değerlendirme) Dersleri hakkında

A. Genel Bilgi:

1830’lardan îtibâren Osmanlı devlet teşkilatındaki değişim, bürokrasi ve yazışma usullerini de kapsamıştır. Bu târihten sonra devlet kurumlarında “Rika” yazı çeşidi hâkim olmuştur. Rika, bu dönemle ilgili çalışma yapacak araştırıcıların öncelikli olarak bilmeleri gereken yazı türünü teşkil etmektedir.

Katılımcıların seviyesi:

Derslere katılacakların Osmanlı Türkçesi Rika metinleri orta seviyede okuyabilir olmaları gerekmektedir. Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar hakkında temel düzeyde eğitim almış olmaları önemlidir.

Dersin Amacı:

El yazısının temel özelliklerini tanıma, belge türleri olarak Hatt-ı Hümâyun, İrâde-i Seniyye ile tezkire ve tahrîratları okuyup anlayabilmek.

B. Ders programı

1. Hafta: Hatt-ı Hümayunlar

Pâdişahların el yazıları demek olan Hatt-ı Hümayunlar, esas itibariyle Tanzimat öncesine âit belge türü olmasına rağmen, kullanılan yazının kolay olması, matbu yazıdan el yazısına geçişte başlangıç aşamasında gerekli olmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devlet teşkilatının ve bürokratik işleyişinin ve gelişim sürecinin kavranması bakımından önem arz etmektedir.

2. ve 3. Haftalar: Arzuhal, Tezkire ve tahrirat örnekleri

Merkezdeki dâirelerin birbirleriyle ve taşra ile yapılan yazışmalar ile şahsî başvurular olan arzuhallere âit çeşitli örnekler okunup değerlendirilecektir.

Bu süreçte Osmanlı belgelerinde kullanılan takvimler ve belgelerdeki târihlerin okunmaları üzerinde durulacak; bunun için belgelerin okunması sonrasında kalan süreler değerlendirilecek.

4. Hafta: İrâde-i Seniyye örnekleri

Pâdişahların onay ve istekleri anlamına gelen irâde-i seniyyelerin hatt-ı hümâyunlardan farkları anlatılacak ve örnekler okunacaktır. Bu çerçevede, belgenin kaligrafik olarak okunması yanında arz tezkireleri ile irâde tezkirelerinin temel rükünleri ve belgenin anlaşılması konusundaki ipuçları üzerinde durulacaktır.

KURS VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN KUBBEALTI VAKFI’NIN BANKA HESAP BİLGİLERİ:

TR54 0006 2000 0440 0006 2987 09

Garanti Bankası/ Çemberlitaş Şubesi

Alıcı adı: Kubbealtı İktisadi İşletmesi

Önemli Not: Açıklama bölümüne kayıt olmak istediğiniz dersin adını açık bir şekilde yazmayı ve dekontunuzu bize Whatsapp (0534 766 23 56) ile göndermeyi ve kaydedildiğinize dair teyit almayı unutmayınız.

Yine aynı mesaja ayrıntılı olarak eğitim bilgilerinizi (lise/lisans/yüksek lisans/ doktora) sırasıyla yazınız.

Okullarınızın bölüm ve enstitülerini yazmayı unutmayınız.

Mesleğinizi, ev adresinizi ve e-posta adresinizi de bilgilerinize ekleyiniz.


Orhan Sakin

1960 yılında Yozgat’ta doğdu. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman ve idareci olarak çalışmaktadır. Osmanlı Türkçesi, arşiv belgeleri, Türkmenler, nüfus ve etnik yapı konuları başta olmak üzere, Osmanlı tarihiyle ilgili çeşitli çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.