Ömr-ü Aziz

Eskiler hayatını hayırlı işlere, faydalı çalışmalara ve kutlu hizmetlere hasreden kişilerin “ömr-ü aziz”e yani izzetli, yüce, kıymetli ömre sahip olduklarını söylerlerdi. Fakir-i pür taksire göre de bugün M. Uğur Derman Beyefendi, aynen ‘hocası’ Süheyl Ünver gibi ‘ömr-ü aziz’e mâliktir.

M. Nuri Yardım'ın Uğur Derman ve Ömrümün Bereketi-4 kitabına dair yazısı:

https://milatgazetesi.com/yazarlar/omr-u-aziz-9438/