Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

1935'te İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1954'de Galatasaray Lisesi'nden, 1957'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü'nde Atom Mühendisliği dalında yüksek lisans yaptı. Türkiye'nin ilk atom mühendisidir. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını bitirdi. 1965'de doçent, 1969'da profesör oldu. Çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler verdi. 1984'de kendi isteğiyle üniversiteden emekli oldu.

Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu başkanlığı yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda görevlerde bulundu.

Çok verimli ve çalışkan bir ilim adamı olan Özemre'nin yayımlanmış 54 eseri vardır. Teorik fizik ve atom mühendisliği dallarında lisans ve yüksek lisans seviyesinde okutulan 12 cilt ders kitabı yazdı. Ayrıca, hâtırat, deneme, inceleme, olarak kaleme aldığı 22 eseri vardır.

1996 yılında Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı hâtırat; 1998 yılında Prof. Dr. Toshihiko İzutsu'dan çevirdiği İbn Arabî'nin Füsûsu'ndaki Anahtar Kavramlar, çeviri dalında yılın yazarı ödüllerini almıştır.

Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca bilen Özemre evli ve iki çocuk babasıydı. 26 Haziran 2008'de vefat eden Özemre'nin kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı ve Üsküdar'ın Üç Sırlısı isimli iki eserini, öğrencilere burs verilmek şartıyla Vakfımıza bağışlamıştır.

Kubbealtı Yayınları’ndan Çıkan Eserleri

 • Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı, 1996 (Türkiye Yazarlar Birliği 1996 Hâtırat ödülü)
 • Gel de Çık İşin İçinden, 1996
 • Geçmiş Zaman Olur Ki..., 1998
 • Portreler Hâtıralar, 2001
 • Üsküdar Ah Üsküdar!..., 2002
 • Üsküdar'ın Üç Sırlısı, 2004
 • Galatasarayı Mekteb-i Sultânîsi'nde Sekiz Yılım, 2006
 • Hasretini Çektiğim Üsküdar, 2007
 • Rûhan, 2012

Diğer Eserleri:

 • Toshihiko İzutsu: İbn Arabî'nin Fusûs'undaki Anahtar Kavramlar, 1998 (Türkiye Yazarlar Birliği 1998 Çeviri ödülü)
 • Toshihiko İzutsu: Tao-culuk'daki Anahtar Kavramlar / İbn Arabî ile Lao-Tzû ve Çuang-Tzu'nun Mukāyesesi, 2001 (Tercüme)
 • 24. Ahmad 'Abd al Waliyy Vincenzo: Gökten İnen Kitap, [Kızı Fezâ Özemre ile birlikte İtalyanca'dan] 2007
 • Türkiye'nin Çernobil Çilesi, 1993
 • İslâm'da Aklın Önemi ve Sınırı, 1998
 • Kâmil Mürşidin Portresi, 1998
 • Aklın Yolu İlimdir (Cemâl Uşşak ile birlikte), 1999
 • Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım), 1999
 • 50 Soruda Türkiye'nin Nükleer Enerji Sorunu, [Prof.Dr. Ahmet Bayülken ve Prof. Dr. Şarman Gençay ile birlikte], 2000
 • Ah Şu Atom'dan Neler Çektim!, 2002
 • Din, İlim, Medeniyet (Düşünceler), 2002
 • Muhabbet ve Mücâdele Mektupları, 2002
 • Abdülkādir El Cezâirî'nin Kitâbü-l Mevâkıf'ından Seçmeler ve Yorum (Bir bölümü), 2002
 • Râşid Erer'in Türklere Karşı Haçlı Seferleri Üsküdar 2002.( Edisyon)
 • İlimde Demokrasi Olmaz, 2003
 • Çernobil Komplosu, 2004
 • Akademik Yıllarım (1958-1983), 2004
 • Din ve Misyonerlik, 2004
 • Toma'ya Göre İncil ya da Hz İsâ'nın 114 Hadisi, 2005
 • Fiziksel Realite Meselesine Giriş, 2005.
 • Kâmil Mürşidlerin Mirası, [Necmettin Şahinler ile birlikte], 2005
 • XX. Yüzyılda Fiziğe Yön Verenler, 2005
 • Çağdaş İlmî Tefsirde Vehmin Egemenliği, 2006
 • Vahye Göre Akıl - İslâm'da Aklın Önemi ve Sınırı, 2006

Galeriler