Prof. Dr. Bayram Yüksel

1939 senesinde Akseki'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Akseki, Turgutlu ve Manisa'da tamamladıktan sonra 1962’de İTÜ Makina Fakültesi'nden mezun oldu. 1969’da doktorasını tamamladı. 1969-1970’te Amerika'da The University of Michigan'da çalışmalarda bulundu. Yedek subaylığı esnasında başladığı Eskişehir Mimarlık Mühendislik Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliğini 1975 senesine kadar devam ettirdi. 1977-1982 arasında Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi'nde kurucu öğretim üyeliği ile fakülte ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 1982-1983’te Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde, 1983-1984’te Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde dersler verdi. 1983-1993 arasında İTÜ Makina Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 1993-1999 arasında da Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkanlığını yaptı. 1999’da emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yayınlamış 2 kitabı, 21 makalesi, 3 tercüme makalesi ve basılmamış 4 ders notu bulunmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde emekli öğretim üyesi olarak ders vermektedir.