Ergun Göze

1931 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini burada yaptı. 1950'de Çorum Lisesi'nden mezun oldu. 1957’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Birkaç arkadaşıyla birlikte Babıali Yayınevi'ni kurdu. Daha sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Basın hayatına, Mümtaz Turhan'ın neşrettiği Ölçü mecmuasıyla girdi. 1961'de kitap hâline getirilen Meşhurların Son Sözleri adlı eseri, Son Havadis gazetesinde yayınlandı.

Fıkra yazarlığına 1965'de Babıali'de Sabah gazetesinde başlayıp çok sevdiği dostu Fethi Gemuhluoğlu’nun tavassutuyla 1969'da girdiği Tercüman gazetesinde devam etti. Milliyetçi bir kalem olarak çeşitli meslek odaları ve derneklerle yaptığı mücadelelerle sivrildiği bu gazetenin zamanla değişen politikası dolayısıyla 1988'de Tercüman’dan ayrıldı.

1989-1991 yılları arasında Türkiye gazetesinde yazdıktan sonra bir müddet TGRT'de yorumculuk yaptı. 1994’te Günaydın gazetesinde iki ay süren bir yazarlık devresi geçirdi. Bu arada, dostu Aydın Bolak’ın teklif ve teşvikiyle editörlüğüne getirildiği Boğaziçi Yayınevi’nde kendi telif ve tercümelerinden başka çeşitli kültür sanat kitapları yayınladı.

2003 yılında, Halka ve Olaylara Tercüman gazetesinden gelen ısrarlı teklifle tekrar başladığı yazı hayatı, 2006 yılına kadar sürdü. 2007 yılı Ekim ayında, Kubbealtı Vakfı tarafından yazı hayatının 50. yılı dolayısıyla kendisi için bir şükran günü tertiplendi.

Evli ve üç çocuk babası olan Ergun Göze, 12 Ekim 2009 tarihinde, İstanbul'da vefat etti. Kabri Merkez Efendi'dedir. Kubbealtı Yayınları’ndan çıkan eserlerini Vakfımıza bağışlamıştır.

Kubbealtı Yayınları'ndan Çıkan Eserleri:

 • Yaşasın Hâtıralar, 2007
 • Rusya'da Üç Esaret Yılı (Bir Türk Subayının Hâtıraları) Hülbe, 2016

Diğer Eserleri:

 • Meşhurların Son Sözleri, 1962
 • Anadolu Sahabeleri, 1966
 • Peygamberimiz ve Dört Halifesi, 1967
 • Köşebaşı, 1969
 • Peyami Safa - Nazım Hikmet Kavgası, 1969
 • Peyami Safa’dan Seçmeler (Prof. Faruk Kadri Timurtaş’la), 1970
 • Mukayeseli İslâm Târihi Kronolojisi - 1. Cilt, 1971
 • Dışişleri Kavgası, 1975
 • İçimizden 30 Kişi, 1975
 • Dirilen Çöl - Libya, 1975
 • Türklük Kavgası, 1977
 • Cuma Düşünceleri, 1983
 • Peyami Safa, 1987
 • Üniversite Niçin Çöktü - Profesörler Geçiyor, 1990
 • İslâmiyet ve Teknoloji, 1990
 • Rusya’da Üç Esaret Yılı, 1991
 • Kılıcın Hakkı, 1991
 • Freud ve Freudizm’in İç Yüzü, 1992
 • Gözümle Gönlümle Tanıdıklarım, 1993
 • 2000’e Doğru Papaların Günah Dosyası (Ali Ergenekon imzasıyla), 1995
 • Seçmeler, 1995
 • Üç Büyük Mustarip, Cemil Meriç - Peyami Safa - Necip Fazıl Kısakürek, 1995
 • İslam’a Selâm, 1997
 • Peyami Safa’nın Türk Düşüncesindeki Yeri, 1997
 • Peygamberimizin Hayatından Sahneler, 1997
 • Ergun Göze - Aziz Nesin Kavgası, 1998
 • Besmele Bahçesi (Prof. Dr. Ali Alpaslan ve Ali Rıza Özcan’la), 1998
 • Kuğunun Son Ötüşü - Çanakkale Destanı, 1999
 • Esmâ-i Hüsnâ (Prof. Dr. Ali Alpaslan ve Ali Rıza Özcan’la), 2000
 • Soruşturma, 2001
 • Ecevit Çıkmazı, 2001
 • Siyonizm’in Kurucusu Theodor Herzl’in Hâtıraları ve Sultan Abdülhamid, 2002
 • Çanakkale’de Kumandanlar Savaşı, 2003
 • Sarıkamış'tan Çanakkale'ye - Buz Tutan Gözyaşları, 2009
 • Çar Tabancası, Piyes
 • Üçüzler, Piyes
 • Kama, Senaryo

Fransızca’dan Tercümeleri:

 • Malik Bin Nebî - İslâm Dâvası, 1964
 • Malik Bin Nebî - İslâm ve Demokrasi, 1968
 • Malik Bin Nebî - Kur’an-ı Kerîm Mucizesi, 1969
 • Malik Bin Nebî - Cezayir’de İslâm’a Yeniden Doğuş, 1973
 • Malik Bin Nebî - Asrın Şâhidinin Hâtıraları, 1991
 • Prof. Vincent Monteil - İsrail’in Gizli Dosyası: Terörizm, 1995
 • Prof. R.H. Gibb - İslâmda Dînî Düşünce Yapısı, 1997
 • Prof. Michel Winock - Aydınlar Yüzyılı, 2002
 • Arhur Conte - Diktatörler Yüzyılı, 2002
 • Ahmet Rıza - Batı’nın Politik Ahlâksızlığı, 2004

Galeriler