Âbide Şahsiyetler

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-22-5
Sayfa Sayısı: 312
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1976
Baskı: 11

"Şu bir târihî hakîkattir ki; XII. Asır Anadolusu'nun kanlı ve buhranlı coğrafyası üstünde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Yûnus Emre gibi rehber ve önden gidici insanlar olmasaydı belki de dünyâya parmak ısırtan bir Osmanlı medenîyet ve hâkimiyeti de olmazdı. Şuna da inanmak yerinde olur ki, Fâtih Sultan Mehmed'e gemilerini karadan yürüttüren, Yavuz Sultan Selim'e ordusunu geçit vermez dağlardan, kervan geçmez çöllerden aşırtan, Varna'ları, Kosova'ları, Mohaç'ları meydana getiren ve halkı fütûhat kadar medeniyet ufuklarında da seferber eden, hep o büyük velilerden sızıp kütlelerin kanına canına karışmış olan bu müşterek îman ve idealdir."