Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’an Rifâî

Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ISBN: 978-975-9826-25-3
Hazırlayan: Doç Dr. Fulya Bayraktar
Sayfa Sayısı: 230
Boyut: 16cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2015
Baskı: 1

Bu kitap, Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Ken’an Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Bir 20. Yüzyıl Münevveri: Ken’an Rifâî” Sempozyumu’nda sunulmuş olan bildirilerden oluşmaktadır.

Bir maarifçi, mütefekkir ve mutasavvıf Kenân Rifâî hakkında düzenlenen ilk akademik toplantı olan bu Sempozyum’da; kendisinin hayatı, şahsiyeti, fikirleri ile yetiştirdiği talebeler üzerinden, çağın problemleri karşısında çözüm oluşturabilecek bir “insan” telakkisine, birleştirici ve evrensel bir tefekküre dikkat çekilmektedir.