Bir Dağdan Bir Dağa

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-605-4750-00-9
Sayfa Sayısı: 382
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1984
Baskı: 2

Yahyâ Kemal’e göre, Müslümanlık Türk milletinin mizâcında vardı. O kadar ki Türkler, âdeta doğuştan Müslümandılar. Şiârı kahramanlık olan, mertlik ve ahlâk olan Türk Milletinin, mizâcına aykırı bir din uğruna bu kadar fedâkârlık yapması; onun için asırlarca ve nesillerce döğüşüp ölmesi; içinde bu hakîkat bulunmayan, büsbütün başka sebeplerle îzah edilemezdi.