Çağ ve Hakîkat

Rene Guenon’dan Seçme Makāleler ve Yorumlar

ISBN: 978-605-4750-39-9
Hazırlayan: Mustafa Tahralı
Sayfa Sayısı: 382
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2018
Baskı: 2

…modern dünyâda hakîkî bir hiyerarşi mefhûmu mevcut mudur? Hiçbir kimse ve hiçbir şey bulunması gereken yerde değildir. İnsanlar mânevî sâhada hiçbir fiilî otorite ve siyâsî sâhada da hiçbir meşrû iktidar tanımamaktadırlar. Profan kimseler/dünya ehli kimseler mukaddes şeyler üzerinde münâkaşa etmekte, onların mukaddeslik vasfına hattâ varlığına îtiraz etmektedir. Bu şu demektir: Aşağı derecede olan üstün/yüksek mertebede olan hakkında hüküm vermekte, cehâlet hikmete hudut çizmekte, sınır empoze etmekte, hatâ/yanlış hakîkatin üstüne çıkmakta, beşerî olan ilâhî olanın yerine geçmekte, arz semâya gālip gelmekte, fert kendini her şeyin ölçüsü kılmakta ve kendi izâfî ve âciz aklından çekip çıkardığı kānunları kâinâta dikte etmek iddiasında bulunmaktadır.

René Guénon

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.dunyabizim.com/soylesi/ren-gunonun-kavram-dunyasini-ismail-kara-sormus-mustafa-tahrali-cevaplamis-h35973.html

http://www.sabitfikir.com/dosyalar/tradisyon-ane-ve-rene-guenon

https://www2.karar.com/yazarlar/mustafa-cagrici/bir-kitabin-dusundurdukleri-8903#

https://www.yenisafak.com/yazarlar/omerlekesiz/gunonu-tahraliyla-tanimak-2048048

https://www.yenisafak.com/hayat/gunonu-gec-tanidik-zor-anladik-3407616

https://www.dunyabizim.com/ren-gunona-gore-tasavvuf-ile-mistisizm-arasindaki-11-fark-p5-aid,11672.html#galeri