Defternâme

Yazar: Süheyl Ünver - Uğur Derman
ISBN: 978-605-4750-83-2
Sayfa Sayısı: 631
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2024
Baskı: 1

Günlük hayatımızda birbirlerinin uzağına düşen kimselerin kâğıt üzerine döktükleri his ve fikir mahsullerine mektup veya nâme denildiği, cümlenin mâlûmudur. Bu bilgisayar çağında bizim klasik mektup anlayışımız artık kalmadıysa da, burada tanıtılacak olan mektuplar geçmişin yâdigârı sayılabilir.

Her nevi kalemin yazma fiilinde kullanıldığı mektupların defter şeklinde çok sahîfeli olarak tertiplendiği ise pek görülmez. Önünüzde duran ve okunmayı bekleyen Defternâmelere, doğrusu istisnâî olarak rastlanabilir.

16 sahîfelik küçük boy defterlere yazılan bu mektupları bir adedle sınırlı sanmayınız. Yazmak husûsunda elinden kalem düşmeyen bir kültür ve san’at adamının bu usûle yatkın talebesine yazdığı 15 Defternâmeye karşılık, verilen cevaplar da aynı şekilde 14 Defternâmede yer almaktadır.

1961-1962 yıllarında vatanî vazîfesini ikmâl için Diyarbakır Askerî Hastahânesi’nde bulunan Asteğmen/ Teğmen Eczâcı Uğur Derman’a, hocası Dr. Süheyl Ünver tarafından gönderilen Defternâmeler ve bunların karşılıkları elinizdeki kitabın sermâyesidir. Yalnız Diyarbakır’ın değil, o esnada uğranılan veya gidilen Urfa, Antakya, İskenderun, Mersin gibi Anadolu şehirlerinin de bahse konu edilmesi, Defternâmelerin çeşnisini zenginleştirmektedir.

Uzun söze ne hâcet? Yazması bizden, okuması da sizlerden aziz kārîlerimiz…

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultur-sanat/ugur-derman-buyuk-sanatci-suheyl-unveri-anlatti-turk-sanatlari-icin-cirpiniyordu-1033221