Devlet ve Devlet Terbiyesi

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-975-6444-10-8
Sayfa Sayısı: 407
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1985
Baskı: 4

Hükümet, bir topluluğu, belirli kānunlara göre idâre yetkisindeki icrâ ve irâde kudretinin adıdır. Ancak hükûmet hikmet'le yâni derin bilgi, tecrübe ve tefekkürle sımsıkı ilgilidir. Bu sebepledir ki eski bir sadrâzam:

Hükümet hikmet ile müşterektir

Vezir olan hakîm olmak gerekir.

der. Yine bu yüzden eskiler "hikmet-i hükûmet" diye bir tâbir kullanırlardı ki, bu, devlet irâdesinde herkesin bilemeyeceği, bâzen anlayamayacağı sırlar ve zarûretler demekti.