Dil Bahisleri

Yazar: Tahsin Banguoğlu
ISBN: 978-605-4750-87-0
Hazırlayan: Ülker Banguoğlu Bilgin
Sayfa Sayısı: 262
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1987
Baskı: 2

Ben sanıyorum ki beğendiğimiz ve özlediğimiz Türkçeyi ilkin bu iki kelime ile vasıflamak yerinde olur: Doğru ve güzel.

Doğru Türkçeyi dilin kendi yapılışı tayin eder. Bu yapılış sesçe, yapıca, söz dizimince bin yıllardan beri gelişerek gelen bir çok dil kanunlarına bağlıdır. Dil kanunları tabiat kanunlarıdır, kendiliklerinden hüküm sürerler. Biz onlara farkında olmaksızın uyarız. Ama onların bozulduğu yerde hemen içimizden bir tepki duyarız, rahatsız oluruz. Buna “ana dili duygusu” deriz.

Tahsin Banguoğlu