Dost Kapısı

Ezel ve ebed arasında: Ken’an (Rifâî) Büyükaksoy

Yazar: İsmet Binark
ISBN: 975-98262-0-8
Sayfa Sayısı: 255
Boyut: 20cm x 28cm
Yayım Tarihi: 2005
Baskı: 1

Bu kitapta nice ölümsüzlüğe eren bahtiyarlar gibi, ölmeyenlerden, bir âbide şahsiyetin, bir ulunun ruh yüceliğini, mânâ zenginliklerini ve güzelliklerini, sevgide, dostlukta ve sevapta insan olduğumuzu hiç unutmamamız dileğiyle, bir sevgi demeti olarak sunuyoruz.