Halim Efendi’nin Meşk Mecmuası

Nesih, Sülüs - Nesih, Rik'a, Dîvânî, Celî Dîvânî

ISBN: 978-605-4750-30-6
Hazırlayan: Muhittin Serin
Sayfa Sayısı: 104
Boyut: 22cm x 31.50cm
Yayım Tarihi: 2017
Baskı: 3

Hat sanatının her çeşidinde sanatını büyük bir titizlikle ve ustalıkla icrâ etmiş olan Halim Özyazıcı, son dönem hattatlarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Tashih gerektirmeyecek şekilde kolaylıkla ve süratle yazması onun en bâriz özelliğidir. Bir çok celî levha, sülüs, nesih, murakka’ ve meşk kıtaları yazmış, hat sanatının yeni nesillere öğretilmesi, sevdirilmesi ve canlı tutulmasında müstesnâ bir mevki tutmuştur.

Yayınladığımız bu eserde Halim Efendi’nin nesih, sülüs-nesih, rik’a, dîvânî, celî dîvânî meşkleri ve çıkarmaları, hat sanatıyla meşgul olanlara emsalsiz bir mîras bırakıyor.