Hâtıralarla Başbaşa

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-45-4
Sayfa Sayısı: 304
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1977
Baskı: 6

Mâzî, akıl danışılacak en doğru sözlü ve tecrübeli bir dosttur. Şu halde bu gün de, kuvvet, şevk ve hayat kaynağımızın kendi öz değerlerimiz olduğunu unutmamak, bizim için bir ölüm-kalım mâcerâsı olsa gerek. Dış tabiat planında başka milletler örnek alınabilir. Fakat kültür ve medeniyet müesseselerine tırpan atarak, yabancı kaynaklardan alınan ilhamla yapılacak hareketler ise millî bir felâket olur. Binâenaleyh kendi coğrafyamız üstünde Türk kalarak devam ve bekāmızı istiyorsak, iç düzenimizi ihyâ etmek ve kendi kendimizden yüz çevirmemek gerektiğine inanmalıyız.