Hattat Aziz Efendi

Yazar: Muhittin Serin
ISBN: 978-975-7663-03-4
Sayfa Sayısı: 122
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 1999
Baskı: 2

Türk hat ekolünün İslâm âlemine yayılmasında büyük hizmetleri geçen, Imâmü'l- hattâtîn ünvânı ile de anılan Aziz Efendi'nin hayâtı, san'atı, talebeleri ve eserleri 80 renkli levha ve resim ile tanıtılmaktadır.