Hulefâ-yı Râşidîn Devri

Dört Halîfe Dönemi

Yazar: Mustafa Fayda
ISBN: 978-605-4750-11-5
Sayfa Sayısı: 416
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2014
Baskı: 13

“…Râşid Halîfeler dönemi, müslümanların dünya târihi karşısındaki medenî ve içtimâî değerlerinin dünyâya açılmasını sağlayan bir iktidar devri olmuştur. Aşk ile îman, insaf ile adâlet ve akıl ile mantığın karışımı hâlinde târih sahnesine çıkmış olan bu yapıcı ve hamleci iktidar döneminde, İslâm Dîni, bu dînin Peygamber’inden başlayarak onun bağlıları olan arkadaşlarının gayretleri ve örnek hayatları sâyesinde cihanşumül bir din hâline gelmiştir. Onlar, bütün beşeriyeti tevhid inancına dâvet ederken, ellerinde, akıllarında ve gönüllerinde yer etmiş bulunan Kur’ân-ı Kerîm’den ve Resûlullah’ın sünnetinden feyz alarak yaşadıkları hayatlarıyla bu dînin yayılmasına öncülük etmişlerdir. İslâm îmânı ve bu îmânın telkin ettiği yüce değerlerle dünyâda bir “İslâm Sulhu” bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu “sulh”, dayatmacı, baskıcı ve insanları zorla dönüştürücü bir sulh olmamıştır…”

Yıllardır ilk dönem İslam Tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Fayda bu kitabında, dört halîfe döneminin siyasi, sosyal hadiselerini, fetihleri, iç karışıklıkları, ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.

'Hûlefâ-yı Râşidîn' İslam’ın yayılış tarihini merak edenler ve araştırmacılar için bir başvuru kaynağı.