İbrâhim Efendi Konağı

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-47-8
Sayfa Sayısı: 478
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1964
Baskı: 27

“Biz, İmparatorluk Türkiyesi'nin hemen de son evlâtları; içinde haşır neşir olduğumuz askerî, siyasî, içtimâî ve iktisâdî bir târih meydanında köşe kapmaca oynamış kimseler olarak, görüp duyduklarımızı, tadıp kokladıklarımızı, kudretimiz ölçüsünde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecbûriyet ve mes’ûliyetinin altında bulunuyoruz. İşte bu kitabın meydana gelmesi de o vazîfe hissinin bir netîce ve zarûretinden ibârettir.”