İki Âşinâ

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-01-6
Sayfa Sayısı: 279
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2003
Baskı: 3

Fazlı ve fazileti ile iftihar edilecek bir vatan ve îman adamı olan merhum Nihad Sâmi Banarlı, bir konuşma esnâsında: "Türk evlâtları ne zaman Süleymâniye'nin önünden onu gören gözlerle geçer, millî romantizmini, idrak edecek olurlarsa işte o zaman Türkiye kurtuluş ve selâmet çağının idrakinin şuûrunda olur" diye kesip atmıştır. Şu halde biz de: "Ne imiş bu millî romantizm?" diye kendi kendimize soracak olursa, şu kısa cevapla sözümüzü bitirelim:

Türk milletine âit bütün güzellikleri, değer ve hasletleri bir aşk ve şevk hâlinde tâ yüreğinde hissetmek, fikir milliyetçiliğinde kalmayıp gömül milliyetçisi olmak ve nesilleri bu heyecan ile yetiştirmektedir.