İlâhîler 5

Türk Mûsikîsi Klasikleri

Yazar: Abdülkadir Töre
Hazırlayan: Yusuf Ömürlü
Sayfa Sayısı: 216
Boyut: 22.50cm x 31cm
Yayım Tarihi: 1984
Baskı: 1