İlâhîler 7

Türk Mûsikîsi Klasikleri

Yazar: Abdülkadir Töre
Hazırlayan: Yusuf Ömürlü
Sayfa Sayısı: 189
Boyut: 22cm x 31cm
Yayım Tarihi: 1989
Baskı: 1