İlâhiyât-ı Kenan

İlâhî ve Manzûmeler

Yazar: Ken'ân Rifâî
ISBN: 978-975-9826-22-2
Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Sayfa Sayısı: 248
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2013
Baskı: 1

“Elinizde bulunan kitap, o büyük velî Ken’an Rifâî Hazretleri’nin kitleleri içine dâvet ettiği insanlık, İslâm, îman ve ihlâs cennetidir. Her satırında bir hikmet ve irfan çağlayan bu manzum irşâdnâme, onun kendini rehber ittihaz eden kimseler için bitip tükenmez bir hazîne olarak dünyânın bağrına dikilmiş âbidevî bir feyz kalesidir.”

Sâmiha Ayverdi