İlhan Ayverdi Hâtıra Kitabı

ISBN: 978-975-9826-27-7
Hazırlayan: İsmet Binark
Sayfa Sayısı: 902
Boyut: 16.50cm x 24cm
Yayım Tarihi: 2018
Baskı: 1

“İnsanoğlunun ezel ebed arasındaki mâcerâsında, bütün safhaları hakkıyla ve gereği gibi yaşadığına ve bunları yaşarken de etrâfına hikmetler sergilediğine idrâkimiz ölçüsünde şehâdet edebildiğimiz büyük ve müstesnâ insan, yaşadığı her merhaleden bizlere nişân veren, hikmetler özetleyen Ken’ân Rifâî Hazretleri, ‘Hayat yolumun seninle kesişmesi, yaşadığım en büyük bahtiyarlıktır.’…”

İlhan Ayverdi