Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı

ISBN: 978-975-7663-33-1
Hazırlayan: Muhittin Serin
Sayfa Sayısı: 18
Boyut: 22cm x 31.50cm
Yayım Tarihi: 1996
Baskı: 5

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kaleminden çıkmış olan bu nefis sülüs-nesih meşk murakkaı Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’nda korunmaktadır. Vakfımız bu murakkaı hat sanatı araştırmacılarına, hattatlara ve talebelere rehber olacağı, tetkik imkânı sağlayacağı, bedii bir zevk kazandıracağı düşüncesiyle yayımlamıştır.