Ken'an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

Yazar: Sâmiha Ayverdi - Safiye Erol - Nezihe Araz - Sofi Huri
ISBN: 978-975-7663-95-9
Sayfa Sayısı: 592
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1951
Baskı: 10

''Âdemoğlu evvelâ kendi kendisiyle sulh yaptıktan sonra, cümle âlemle barış hâline geçmekle huzur ve sükûna kavuşur ki, işte hürriyet budur,'' diyen büyük insan Ken'an Rifâî, idrâki, kültürü ve îmânıyla İslâm'ın çağa seslenişini dile getirmiştir.