Kölelikten Efendiliğe

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-21-8
Sayfa Sayısı: 120
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1978
Baskı: 11

"Bu küçük risâle, 1400 senesini idrak etmek üzere olan Hicrî takvîmi, bütün İslam Âlemi’nin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar, din kardeşlerimizle müşterek dert ve dâvâlar üstünde kısacadertleşip halleşmek niyet ve maksadını da içine almaktadır.

Bu risâle, bir fantezi, bin iddia, bir heves ve aceleye gelmiş bir kararla yazılmamıştır. Aksine, İslâm Âlemi’nin garipliği ve horlanışı karşısında, uzun yıllardır duyulan ıstırâbın yüze çıkmasından ibarettir."