Kültür Köprüsü

Süleyman Çelebi'den Mehmed Âkif'e

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-975-6444-36-8
Sayfa Sayısı: 560
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1985
Baskı: 4

Türkiye’de bizim kurduğumuz millî sentezi, yerinde görmek ihtiyâcıyle, bizim üslûbumuzla işlenmiş, hâtıra yerlere kendiliklerinden koşan, tek tük vatan çocuklarını bu yerlerde, dalgın dolaşır gördüğü bir gün, Fâruk Nâfiz, her zamanki zekî üslûbuyle konuşmuş ve şüphesiz, üzgün bir lisanla: “Bunlar, bizim Yerli Pierre Loti’lerimiz!” demişti.

Millî üslûbumuzun vatanımızda bin yıl işleyerek meydana getirdiği büyük ve millî terkîbi, şimdi Pierre Loti kadar olsun bilenimiz acaba kaç kişidir?

Ve çoğumuz şimdi, kendi medeniyetimize, hattâ kendimize birer Pierre Loti kadar yabancı değil miyiz?...