Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi

ISBN: 978-605-4750-63-4
Hazırlayan: Muhittin Serin
Sayfa Sayısı: 44
Boyut: 22cm x 31.50cm
Yayım Tarihi: 2021
Baskı: 2

Mehmed Şevki Efendi (ö. 1304/1887) için “fenâ fi’l-hat” mertebesine erdi denir. Büyük bir sanat aşkı ile ömrünü hep yazıya vermiş, sülüs nesihte Hâfız Osman ve İsmâil Zühdü yolundan hiç ayrılmamış; onların güzel yazı ve ruhlarından feyiz almış, her geçen gün yazısını güzelleştirerek 1860’lı yıllardan sonra kendi üslûbunu ortaya koymuştur.

Şevki Efendi sanat dünyâsına husûsî koleksiyon, müze ve kütüphânelerde bulunan mushaf, Delâilü’l-hayrât, hilye, levha, kıt‘a, murakka’ şeklinde pek çok eser bırakmıştır. Celî sülüs sâhasında Mustafa Râkım yolunda eserler vermiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi Hat Koleksiyonu’nda bulunan bu nadide eser , yeni baskısında elif kasidesiyle birlikte tekrar sanat severlerle buluşuyor.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/hayat/askin-mesk-hli-mehmed-sevki-efendi-3618557