Mektuplar-10

İlim, Fikir ve Sanat Adamları

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-605-4750-56-6
Hazırlayan: Aysel Yüksel - Zeynep Uluant
Sayfa Sayısı: 430
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2020
Baskı: 1

“…..Oldu olası Rabbânî bir arzu, bir ilâhî irâde ile koşulduğum “yazmak” vazîfe ve fiilini yerine getirdikten sonra meydana gelen eser ile bir gûna alâkalanmak yoluna gitmemişimdir. Öyle ki müsveddeyi tebyiz edip bir tarafa koymakla mükellefiyetimin tamamlandığına inanarak üst tarafını angarya saymış, böylece de tab’i ile güreşmek, matbaa ve tashih işleri ile meşgul olma gibi meselelerden hemen de külliyen uzak kalmışımdır. Hattâ yine bu yüzden sözünü pek kimseye etmediğim kaç kitap, dosyalarında bekler durur”

Kitap Hakkında Basından Haberler:

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Zeynep-Uluant.pdf