Mektuplar-5

Sofi Huri - Safiye Erol - Nezihe Araz

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-605-4750-25-2
Hazırlayan: Sâmiha Uluant
Sayfa Sayısı: 168
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2016
Baskı: 1

“Şöyle bir an için istiğraka vardım güzelim. Karşımda tepeler, çayırlar, nice yıllık âşinalarım, top top ağaçlar ve sararmaya yüz tutmuş bir mısır tarlası… Horozlar ötüyor, havada kuşlar cilve cümbüşle kayıp gidiyor. İşte bir de dana böğürdü. Diyorum ki işte fâni bir güzellik.

Ber hayâlî sulh-şân ü cenk-şân

Şu asude saadet manzarası bir hayal olduğu gibi kara günler tablosu da hayalmiş ve hayal o derece kudretliymiş ki evliya bile onun dâmına tutulurmuş. Ancak onların hayaline

Aks-i mehrû-yân-ı bostân-ı Hudâst

derlermiş. Hatırlarsın değil mi? Nihad Sâmi Bey’le ne uzun münakaşalar etmiştik.”

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/hayat/uc-kadindan-smiha-ayverdiye-mektuplar-2579975