Mektuplar Makaleler

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
ISBN: 978-975-7618-08-9
Sayfa Sayısı: 344
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1977
Baskı: 5

Beyefendi, Firdevsî destanı yazdı, Türkler destanı yaptılar; Cermenlerin, Cenup İslavlarının, Fers'in, Ehl-i Salîb'in menkul ve muharrer destanlarında muhasım kahraman dâimâ Türk'tür. Türk onlara bihakkın Tarihi yapan benim, yazan siz! diyebilir. Avrupa'nın nice milletleri gibi Türk'ün de bir Şehnâme'si yoktur. Bunun sebebi de arz ettiğim gibi Türk'ün son zamanlara kadar şanlı tarihini hasretle yâd edecek bir esârete düşmediğidir.” Yahya Kemal'in siyasetten; felsefeye ve sosyal hayata kadar her mevzûda yazıları, genel bir ad altında “Mektuplar ve Makaleler” de toplanmıştır. Kitapta Yahya Kemal'in İspanya hâ%raları, çeşitli konulardaki yazıları, mektupları, yayımlanmış makaleleri ve konferanslarından metinler yer almaktadır.

Bu kitapta; Cihan harbi sonundaki sosyal meselelerimizi, durumumuzu, İs)klâl Savaşı ve sonrasındaki problemlerimizi, duygularımızı, ruh hâlimizi işleyen yazılarıyla Yahya Kemal, Türk mille)nin ih)yaçlarını tam bir millı görüşle işleyen, yol gösteren bir rehber olarak görülmektedir.