Mektuplardan Gelen Ses

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-81-8
Sayfa Sayısı: 160
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1985
Baskı: 3

Bir devletin ve milletin pâyidar olması için her şeyden evvel o toplum insanının dört başı mâmur bir derûnî nizam ve zihnî kemal içinde bulunması lâzımdır. İşte Selçuklular ve Osmanlılar, bu ulvî ve zor işi, tasavvufun temînâtı altına vermişler, böylece de, o hak ve hakîkat anlayışına su katılıncaya kadar, yeryüzünün örnek devleti olmuşlardır.

Bir milletin ikbal ve istikbâli, maddî varlık ve dirliği ile ölçülemediğine göre, her şeyden evvel içtimâî ve medenî âhengin ve siyâsî istikrârın ip uçlarını tutan elin maddî gücü yanında, bir de mânevî kuvvete sâhip olmasıyle gerçekleşebilir.